Korumacı ve Devletçi Sanayileşme 1930-1939

1

1929 Bunalımı sonrasındaki 10 yıllık dönemin iki temel iktisat politikası korumacılık ve devletçilik olmuştur. Türkiye ekonomisi dış ticarete kapanmış ve devlet tarafından milli sanayileşme sürecine girmiştir.1930-1939 yıllarında kendinden önceki yıllardan farklı iktisat politikaları denenmiştir, bu dönem kendinden öncesinden kopuşu temsil etmiştir.

Büyük buhran hammadde fiyatlarının sınaî fiyatlardan daha fazla düşmesine, sermaye hareketlerinin daralmasına neden olmuştur. Tüketim ve gelir düzeyi düşmüştür, buna karşılık dışa kapanarak buhranın iç yansımalarını sınırlamak temel amaç olmuştur. 1930 ve 1931 yılları dış ticaret ve kambiyo rejimlerinin denetlendiği yıllar olmuştur.

Devlet yatırımcılık, işletmecilik ve denetleyicilik gibi özellikleriyle iktisadi hayata ve gelişimine egemen olmuştur. Yabancı yatırımlar 130’dan itibaren millileştirilmiştir. Tarım piyasaları devlet müdahaleleriyle yönlendirilmiş ve bununla ilgili ilk adım 1932’de Ziraat Bankası’na doğrudan çiftçiden buğday alma yetkisi verilmesi olmuştur.1934’te Buğdayı Koruma Kanunu,1935’te Çiftçi kredi Kooperatifleri düzenlenmiştir, ortak amaç tarımsal faaliyetlerin düşüşüne son vermektir.

1930 ve sonrasındaki 10 yıl Türkiye’nin sanayileşme sürecinde ilerlediği yıllar olmuştur. Yatırım malı ve ara mal üreten sanayi kuruluşları devletçilik döneminin unsurları olmuştur. Özellikle demir-çelik, metalürji, kâğıt ve kimya gibi sanayiler bu dönemde gelişmiştir. Tarım da gelişmiş ancak sanayinin gerisinde kalmıştır.

Dış ticaret açığı devletçilik politikaları ile 1930-1939 döneminde ortadan kaldırılmıştır. Büyük buhranın Türkiye ekonomisine yarattığı olumsuz etkinin sanayileşmeye yönelik hızlı büyüme politikası ile çözüme kavuşabileceği kararlaştırılmıştır. Bu dönem devletçilik politikası ile bunalım durulmaya aşılmaya çalışılmış ve Cumhuriyet İktisat Tarihi’nin parlak süreci olmuştur

1 Yorum
  1. Mehmet says

    Çok teşekkür…

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.