iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu

Lider olunur mu, yoksa doğulur mu?

0

Yüzyılın sorusu değil mi? Bir grup lider özelliklerinin doğuştan ve genlerle gelen özellikler olduğuna inanıyor, bir grup eğitimle, sunulan olanaklarla liderliğin geliştirilebileceğine inanıyor, hatta bunu istatistiksel verilerle de destekliyor (İllinois Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre lider özellikleri konusunda genetic % 30 etkiye sahipken, öğrenilen davranışların etkisi % 70) bir grup konuyla uzaktan yakından ilgili değil, önemli olan hayatın devam etmesi diye düşünüyor.

Bundan 5-6 yıl önce soracak olsanız, benim cevabım lider olunmaz, doğulur olurdu, çünkü liderlik özelliklerinin insanın içinden geldiğine ve hiç bir şart ve koşulda geliştirilemeyeceğine inanırdım. Son dönemde yaptığım çalışmalar, okuduklarım ve kendi yarattığım sentezlerin ardından, bu fikrimin tam zıt yönde değiştiğini söyleyebilirim.

Yeni fikrim tam da şöyle bir cümlede vücut bulur hale geldi: Herkes lider doğar, kimi lider özelliklerini kullanarak bunu yaşama yansıtır, kimi bu özellikleri hiç kullanmadan körelmelerine izin verir.  Ne zaman ki bu özellikleri geliştirmek üzere bir farkındalık yakalanır ve üzerinde çalışmaya başlanır, sonunda da lider olunur. Bu düşüncemi ortaya çıkaran bakış açısından biraz söz etmek isterim.

Yaşamda davranışlarımızı şekillendiren üç tane ana alan var. Bir tanesi doğuştan getirdiklerimiz – yani biraz genetik, diğeri yaşam koşullarımız – yani yaşamda karşımıza çıkan ortam, koşullar, insanlar davranışlar, diğeri de yaşam koşullarına, yani karşımıza çıkan durumlara verdiğimiz bireysel tepkilerimiz. Başlangıçta dedim ya herkes lider doğar, kimi olur kimi olmaz diye, işte doğarken cebimizde olan liderlik özellikleri yaşam koşulları ve asıl onlara verdiğimiz tepkilerle ya köreliyor ya da gelişiyor. İyi haber, körelse bile, özde olduğu için tekrar öğrenilebiliyor ve öğrenildiğinde de yeniden kullanıma geçiveriyor.

Liderlik ilk anda kulağa geldiğinde biraz daha iş yaşamı ya da topluluk yönetimi ile eşleşiyor olsa da, aslında en özünde bakmamız gereken konu bireysel liderlik, yani kendi yaşamlarımızın lideri olmak konusu. Çünkü kendi yaşamımızın içinde lider olduğumuzda, aile içinde, arkadaş topluluğunda, çalıştığımız kurumlarda, kendi bedenimizin içinde lider olmak ve tam da olması gerektiği ve istediğimiz gibi bir yaşam sürmek çok kolaylaşıyor.

Tam da bu noktada üzerinde durulması gereken konu kendimize doğru atacağımız güçlü bir bakış. Acaba bireysel liderlik konusunda nasıl görünüyorum sorusunun cevabını buldurtacak bir bakış. Hemen ardından bu kez zihnimizin içinde bir gezinti, acaba liderlik özelliklerinin gelişimi konusunda inancım ne? İstersem yaparım yönünde mi, yoksa ya doğuştan varlardır, ya da yoklardır yönünde mi? Bu sorunun cevabı çok kritik, çünkü inançlarımız değişim yolumuzun önündeki kapılar. Ya kendiliğinden açılırlar,  ya da sonsuza dek kapalı kalırlar. Sonra da neleri geliştirmek beni ve yaşadığım hayatı ve çevremi olumlu etkiler sorusunun cevaplarını vererek, bireysel liderlik yolcuğumuzda yol almak lazım.

Bana göre tamamı farkındalıkla ve davranıştaki değişimi yakalamakla güçlenecek ve zaten her birimizin içinde var olan liderlik özelliklerinin bir kaç tanesini hatırlayarak bitirmek isterim bugünkü yazımı:

 • Güvenilir olmak
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak
 • Kendine güvenmek
 • Verdiği sözlerin arkasında durmak
 • Olumlu davranış biçimi sergilemek
 • Yaratıcı fikir ve çözümler geliştirmek
 • Sezgilere güvenmek
 • Başkalarına ilham vermek
 • Gelecek odaklı ve sonuç odaklı düşünebilmek
 • Duyguları yönetebilmek
 • Karşıdakileri anlayabilmek
 • Kendini iyi tanıyan bir birey olabilmek

İyi haftalar dilemeden önce, sizlere sormak isterim, bu özelliklere de bir kez daha bakarak sizler ne söylersiniz, lider olunur mu, yoksa doğulur mu? Cevaplarınız benim için değerli.

Mutlu haftalar…

arega

 

Agrega Danışmanlık Kurucu Ortak / Profesyonel Koç, İK Danışmanı ve Eğitmen - www.agregadanismanlik.com

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.