Lisanslı Elektrik Üretim Raporu

0

Elektrik üretimi gerek sanayi için gerekse normal kullanım alanları için oldukça önemli bir konudur. Elektrik üretimi genelde belirli resmi bir kurum izni ve gözetimi altında gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde de bununla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu yetkili ve sorumludur. Elektrik üretimi için şirketler bu kurul aracılığıyla lisans alarak ya da özel şartları yerine getirerek lisans almadan üretim faaliyetini yürütürler.

Elektrikle çalışan tüm aygıtların etiket güçleri toplamını ifade eden kurulu güç değerlerinin ülkemizde lisanslı üretim yapan kuruluşlar göz önüne alınarak yapılan dağılım tablodaki gibidir. Tabloda serbest üretim şirketi santralleri kurulu gücün % 59’una sahiptir. Daha sonrasında gelen Elektrik Üretim AŞ Santralleri kurulu gücün % 27’sini almakta, geriye kalan santraller de kurulu gücün yaklaşık % 10!una sahiptir.

 

Üstteki tabloda Ocak Ayı kurulu güç değerleri ve bunların hangi santraller aracılığıyla sağlandığına yer verilmiş, ikinci diyagramda ise Ekim Ayı kurulu gücünün sağlandığı kaynaklara yer verilmiştir. Buna göre doğal gaz, akarsu, baraj, rüzgar, güneş, çeşitli yakıtlar, taş kömürü, linyit, jeotermal, atık ve diğer olarak on onbir adet kaynağımız mevcuttur. Bunlardan sağlanan elektriğin en fazla olduğu doğal gazdır. Onu izleyen de % 24 oranıyla hidrolik barajlardır.

78.433,8 MW olan kurulu gücün kaynak dağılımında diğer paylar,

ithal kömür  % 9,5

taş kömürü ve linyit % 12,5

atık ve diğer % 0,7

jeotermal % 1

çok yakıtlılar %5,6

akarsu % 9

rüzgar % 6,7

güneş % 1

fuel-oil, nafta, motorin % 0,5 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak,

TMMOB, Elektrik Mühendisleri Odası, Türkiye Elektrik Enerjisi İstatistikleri (Güncellenme Tarihi: 15.11.2016)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Elektrik Piyasası Sektör Raporu, Ocak 2016

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.