iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu

Lojistik Vaka Yarışmaları

0

Yaşanan hızlı değişim ve globalleşmenin etkisiyle; pazarların, müşteri istek ve ihtiyaçlarının, işletmeler arası ilişkilerin gereklerinin farklılaşması sonucunda `Lojistik ve Lojistik Yönetimi` kavramları giderek önem kazanmaktadır. Yıllar önce sadece askeri bir kavram olarak algılanan, daha sonra `taşımacılık ve depolama` faaliyetleri ile sınırlı olduğu düşünülen, günümüzde ise hala sınırları genişlemekte olan `lojistik` işletmeler açısından hayati önem taşıyan bir fonksiyon haline gelmiştir

Lojistik Vaka Yarışmaları, Üniversiteler arasında Lojistik sektöründeki iyiler tarafından gerçekleştirilen, bu sektördeki problemleri bulma, analiz etme ve çözme konusunda belirli aşamalardan geçilen yarışmalardır. Hem üniversite öğrencilerine hem de Lojistik sektöründeki liderlere farklı bakış açıları getiren yarışmalar büyük ilgi görüyor.

Bu yarışmalara girecek kişilerin bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri çok farklıdır. Vaka yarışmaları; planlama ve proje yönetimi, stok yönetimi, süreç yönetimi, sistem analizi, simülasyon, istatistik, modelleme, optimizasyon, bilişim ve iletişim teknolojileri vb Söz konusu bilgi ve becerilerin yanı sıra analitik düşünme, iletişim, takım çalışması, gibi yetkinlikleri içine alan bir süreçtir.Bu bilgi, beceri ve yetkinlikler düzeyi genelde üniversite mezunlarının sahip olabilecekleri bir düzeydir.

En son, ülkemizin önde gelen lojistik şirketlerinden Mars Lojistik ana sponsorluğunda LODER (Lojistik Derneği) tarafından düzenlenen “Üniversiteler Arası Lojistik Vaka Yarışması”nın dokuzuncusu gerçekleştirildi.

Yarışma sitesinde yer alan metin kısaca yarışmanın önemini özetlemektedir.

“Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Alanında Kariyer Fırsatını Kaçırmayın. Ülkemiz taşımacılık, depolama, dağıtım, gümrükleme, paketleme, sigorta ve ilgili faaliyetlerin bütünleşik bir şekilde gerçekleştirildiği “Lojistik” kavramına hızlı bir geçiş süreci içindedir. Bu geçişin Tedarik Zinciri bakış açısıyla gerçekleştirilmesi, uluslararası rekabet açısından ülkemize önemli üstünlükler sağlayacaktır”

Lojistik Vaka Yarışmaları, her gün yeni öğrencilerine kapılarını açmaktadır. Sizde bu alanda kendinizi geliştirmek ve ilerlemek istiyorsanız kaçırmayın derim.En az 3 en fazla 5 kişiden oluşan ekiplerin katılabildiği Lojistik Vaka Yarışmaları’nda siz de yer alabilirsiniz.

İlk ve orta öğretim eğitimini İzmir’de tamamlayan Ayça, Ege Üniversitesi işletme bölümü 4. sınıf öğrencisidir.Boş zamanlarında Latin danslarıyla ilgileniyor, Şiir yazmaktan-okumaktan ve deneme türü yazılardan hoşlanıyor. Ayrıca Lojistik ,Satış, Pazarlama ve Sosyal Medya alanıyla ilgileniyor ve bu alanda çalışmalar yapıyor.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.