MIST Ülkelerinin Temel Göstergeleri

0

Aşağıdaki tablo, MIST ülkelerinin günümüzdeki önemini kazanmasına sebep olan faktörleri göstermektedir. Grubu oluşturan devletlerin ortak yönleri ise; sahip oldukları nüfus, yüzölçümü ve ekonomileridir. Sadece Güney Kore ekonomisi ve büyüme hızı bakımından Meksika ve Endonezya ile aynı seviyelerde yer alırken, diğer kategoriler bakımından çok daha geri düzeydedir.

Aşağıdaki tablodan hareketle genel olarak BRIC ve MIST ülkelerinin cari denge rakamlarına bakacak olursak Güney Kore, Rusya ve Çin fazla veren ekonomiler olarak öne çıkmaktadır. Diğer yandan Endonezya, Meksika, Brezilya, Hindistan ve Türkiye açık veren ülkeler olmuşlardır.

Ülkemizin temel sorunu her ne kadar cari açık olarak görülse de asıl sorun bilgi üretemediğimiz için katma değeri yüksek ürünlerde uzmanlaşamadığımız için cari açık vardır. Üretim yapımız emek yoğun bir yapıya dayanmakta bunun yerine sermaye yoğun üretim cari açığın azaltılması açısından önemlidir. Ayrıca ithalata bağımlı bir ihracat yapımızın da olması cari açığı destekler niteliktedir. Üretim yapabilmek için ihtiyaç duyduğumuz enerjinin %60 civarını dışarıdan tedarik etmek zorunda oğlumuz da cari açığın oluşmasında diğer bir etmendir. Çin gibi gelişmiş ekonomiler cari fazla veren ekonomiler ihracat gelirlerini bizim gibi ithalatı finanse etmek için kullanmamaktadırlar yeni yatırımlar için kullanmaktadırlar. Ayrıca Türkiye de tasarruf oranlarının düşük olması da cari açık için bir başka neden. Cari açıkla mücadele ederken üretim yapımızda köklü değişiklik yapmamız gerekmektedir.. Katma değeri yüksek ürünler üretebilecek bilgi ve teknolojiye sahip bir üretim yapısına geçişi sağlamamız bu noktada önemlidir.  Döviz getiren sektörlere de ayrı bir önem verilmesi sağlanmalıdır. Ülkemize net döviz sağlayan sektörlerin başında gelen turizm sektörünün sağladığı katkının arttırılabilmesi için katma değeri yüksek olan turizm çeşitleri teşvik edilmelidir.

Özetle; cari açığın büyümesini kontrol altına alabilmek ve sürdürülebilir cari açığa ulaşabilmek için ülkemizde tasarrufların arttırılması, üretime ve ihracata dayalı bir ekonomik modelinin fiilen hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara başlanması önem taşımaktadır.

 

Ülkemizde, para ve enerji tasarrufu yapılmadığı çok açık olarak ortadadır. Vatandaş bilinçlendirilmeli ve tüketim yerine üretim özendirilmelidir. Enerjiden sonra en büyük açık gelişmiş makine ve malzeme ithalatından gelmektedir. Bilgi ve teknoloji üretimini sağlayacak eğitim yapısı oluşturulması cari açık için çözüm önerileri arasındadır. Diğer incelediğimiz ülkelere baktığımızda cari açığın finansmanı kendi ülke kaynaklarından sağlamının yolunu aramaktadırlar, ülkemize baktığımızda ise cari açığın finansmanı dış borçlanma ile sağlanmaya çalışılmakta ve bu yüzden bu sarmal yapı sürekli olarak cari açık dış borçlanma şeklinde sürmektedir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.