Nüfus Projeksiyonları 2018-2080

Nüfus Projeksiyonları 2018-2080

0

Nüfus Projeksiyonları 2018-2080

Türkiye’de sürekli değişen nüfus yapısının olması sebebi ile
TÜİK tarafından nüfuz projeksiyonları geliştirilmiştir. 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus KAyıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre üç tane senaryo oluşturulmuştur. Bu senaryolardan biri ana senaryo olup diğerleri yan senaryolardır. Senaryoların içeriği demografik göstergeler,doğruganlık ve göç sayımları temelalınarak oluşturulmuştur.

Türkiye’nin 2018 den 2080 e kadar nasıl bir nüfus değişimi yaşayacağı senaryolaştırılmıştır bu bağlamda aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere; 2017 yılı ADNKS sonuçlarına baz alınarak 2017 yıl sonu 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusu, 2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişi, 2040 yılında 100 milyon 331 bin 233 kişi olarak karşımıza çıkması beklenmektedir. Bu beklentilerde nüfusun günümüz şartlarındaki demografik yapıs gelişimi ile ilerlediği varsayılmıştır. Grafikte görüldüğü gibi Türkiye Nüfusu 2069 yılına kadar artmaktadır ve 2069 yılında 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en yüksek seviyede olduğu görülmektedir. 2069 sonrasında azalması öngörülen Türkiye nüfusu 2080 yılında 107 milyon 100 bin 904 kişi olacaktır.

Tüik’in senaryosuna göre;

Türkiye nüfusunda 2018-2040 arasında doğumda artış yaşayacağı aynı zamanda yaşlanmaya da devame deceği görülmektedir. 2060 yılında da yine aynı senaryo görülmekte ve büfus rtışı ile birlikte doğum artışı ve yaşam süresinde de artış öngörülmektedir.
Nüfusta hacimli bir yere sahip olan 30-40 yaş arası nüfus grubu 2018 yılında % 32 2060 yılında %42,3 2080 de ise %45 olarak öngörülmüştür. 65 yaş ve üzeri nüfus ise 2018 yılında %8,7 2060 yılında %22,6 2080 yılında %25,6 olması düşünülmektedir.

Yıllara ve yaş gruplarına göre Türkiye nüfusu raklamları ve oranları 2018,2023,2040,2060 ve 20180 yılları olarak araştırmlar sonucu öngörülen rakamlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tabloda 0-14 yaş grubunda yıllara göre değişimde oransal azalış görülmektedir. 15-64 eğitim ve çalışan yaş grubu 2018 den 2080 e oran olarak değişimde azalma görülmektedir. 65 yaş üstü ise değişimde oransal artış söz konusudur.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.