Organik Gıda ve 2010-2015 Yılları Arası Amerika’daki Satış Miktarı

0

Organik gıdalar, içeriğinde böcek ilacı ve kimyasal gübre gibi modern sentetik girdiler bulunmadan üretilmektedir. Organik gıdaların dünya üzerindeki satışlarına bakıldığında 2014 yılında yaklaşık 80 milyar dolar seviyesine gelinmiş. Satışlardaki en büyük pay da Amerika’ya ait olmuştur.

Organik Gıdalar

Organik yiyecekler, organik tarım standartlarına göre üretilmekte ve sorumluluğu da devletin gözetiminde olmaktadır. Bunda da gıda ve hayvan sağlığı ile ilgili esaslar gözetilmektedir. Organik gıda tüketimi ve dolayısıyla tarımı ile kimyasal gübre ve sentetik içeriklerin kullanımı azaltılmak ve önlenmek istenir, çünkü bunlar büyüme hormonu ve antibiyotiklerin vücuda etkisini kısmen ya da tamamen azaltmaktadır.

Genel olarak alınan önlemlerde ürünlerin organik olduğunu belirten etiketlerin yaygınlaşması ve tüketicilerin ulaşabilmesi ile bu ürünlerin satışlarının artmasından söz edilebilir.

2005 yılı ile 2015 yılları arasındaki satış değerlerini gösteren tabloya göre değerler  13 milyon dolar ile 39 milyon dolar arasında değerler almıştır. Özellikle 2010 yılından sonra pazarın gelişimi ve tüketici tercihleri ürünün satışını belirgin bir şekilde arttırmıştır.

Genel olarak, organik gıdaların geleneksel muadillerine göre daha yüksek fiyatlı olması tüketiciyi etkilese de yapılan araştırmalar bu ürünlerin de tüketildiğini göstermektedir. Ayrıca geleneksel ürünlerin çiftlik haline getirilmiş üretimleri ile organik gıdaların sağlık ve besleyicilik özellikleri kıyaslanmakla birlikte aralarında bir üstünlük ya da fark gözlenmemiştir.

Kaynak, Statista 2016

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.