Ortadoğu’daki Denge Mücadelesinde Toplumsal Hareketlerin Önemi ve Türkiye’ye Etkileri

0

Tarihler değişse de toplumlar, kitlesel hareket etmekten vazgeçmiyor. Savaşlar ve doğurduğu zorunlu göçler, ihtilaller, hastalıklar gibi faktörlerin yanında ekonomik sebepler neticesinde de toplumsal hareketler gözlemleriz.

Yeryüzünde gözlemlenen en fazla toplumsal hareketlere Ortadoğu coğrafyası maruz kalmaktadır. 19.yy’da petrolle gittikçe önemi artmasına karşın bu tarihten çok önce dini sebeplerden bu coğrafya, kıymetini korumaktadır.

İslamiyet’in Arap Yarımadası’ndan başlayarak genişlemesi Ortadoğu’daki güç dengesini batıya karşı doğunun eline verdi. Ardından gelen Haçlı Seferleri adı altındaki toplumsal hareket, yeryüzünde yeni dinamiklerin habercisiydi. Siyasi yönden dünyanın etkilenmesinin yanında ekonomik ve kültürel anlamda dünyanın doğu ve batısı arasındaki sınır ortadan kalkmıştı. Ardından batı dünyasında yaşanan Rönesans ve reform hareketleri bilimde atılımlar gerçekleşmesine sebep olmuş, batı dünyasının dengeleri eline almasını sağlamıştı.

Mesafelerin ortadan kalkması, küreselleşmenin etkileriyle doğu ve batı dünyası birlikte hareket etmeye başlamış, ortak örgütler kurup etkileşime geçmişlerdir. Görünürde sağlanan işbirliği, ardında ise değişen dünya dinamiklerine ayak uyduracak siyasi çıkarlar barındırmaktaydı.

Batı dünyası, Ortadoğu’daki gelişmelere hiçbir zaman tarafsız kalmamıştır. Ellerinde bulunan güçle, bu toraklar üzerinde istedikleri hükümeti başa geçirip istediklerini indirmişler ve buna devam etmektedirler. Ekonomik yönden Ortadoğu Devletleri’ne yapılan baskı ve ambargo girişimleri, bu devletleri batıya bağımlı hale getirmiştir. Ortadoğu’da gelişme gösteren metropol kentlerdeki kalkınmalarda bile batının etkilerini görmekteyiz.

“Arap Baharı” adı altında bir bir ayaklanan Arap toplulukları hükümetlerin devrilmesine sebep olmuş ve dengeler bir anda değişmiştir. İki Dünya Savaşından bu güne Ortadoğu’nun gösterdiği gelişme, bu sözde “Bahar” ile viran olmuştur. Toplumsal hareketin en iyi örneğini gösteren Arap Baharı acaba kalabalığın kendi iş miydi?

Türkiye, Ortadoğu’da hızla değişen siyasi dinamiklere ayak uydurmaya çalışmış fakat bunların olumsuz etkilerinden kurtulamamıştır. Yıllardır kurtulamadığımız yüksek enflasyon ve beraberinde getirdiği ekonomik kalkınmadaki gecikmeyi atlatmaya başladığımız bu yüzyılda, Ortadoğu’daki gelişmeler kalkınmamızı sekteye uğratmış ve ekonomimizi yavaşlatmıştır.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.