Who is James Buchanan?

According to Buchanan, individual choice is more effective, just and important than collective choice. In individual choice, all of individuals can explain their preferred with public activities. If individuals have free choice their effort…

Turizmin Sosyo-Ekonomik Sonuçları Nelerdir?

Türkiye de Turizm sektörü diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de dinamik bir sektör olup, kendine bağlı diğer sektörleri de besleyen ve ekonomiye yön veren önemli bir konuma gelmiştir. Bir ülkedeki turizm sektöründeki gelişmelerin belli…

Henry Sidgwick Kimdir?

Henry Sidgwick 1838-1900 yılları arasında yaşamış ve bu yıllar içerisinde felsefe ve ekonomi alanında kayda değer bir yer almıştır. Kökenleri J.Stuart Mill ve Bentham’a dayanan faydacılığın bir temsilcisi olmuştur. Sidgwick toplumda her…

Kaldor’un Büyüme Modeli Nasıldır?

“Laissez-faire” uygulaması altında işsizliği ortadan kaldıracağını öngören teoridir. Bu teorinin kısaca ifadesi “faktör hisselerinin tam istihdamda tasarruf ve yatırımı dengeye getirecek şekilde belirlenmesi”dir. Teoriyi ortaya atan…

Nıcholas Kaldor

Nicholas Kaldor, 1908'de Budapeşte'de bir Yahudi ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.  London School of Economics’e (LSE) girmiş ve LSE’deki ilk yıllarda marjinalist geleneğe tümüyle bağlı kalan Kaldor, özellikle eksik rekabet,…

1838 Osmanlı Ekonomisi Nasıldır?

Avrupa her zaman Osmanlı topraklarından tavizler alarak kendini zenginleştirmeyi başarmış, ancak Osmanlı başka ülkelerin ekonomilerine onların istediği şekilde girdiği için dönüşüme uğramıştır. Osmanlı, Avrupa’nın coğrafi keşiflerle…

Dünyada 2010-2015 Sürecinde E-ticaret

Dünya genelinde 2010 yılında 572,5 milyar dolar olan e-ticaret hacmi 2011 de 680,6 milyar dolara yükselmiştir. İçinde bulunduğumuz yılda bu rakamın 820,5 milyar dolar olması düşünülmektedir. E-ticaret hacminin her yıl %19 dan yüksek bir…

Savunma Sanayi Neden Önemlidir?

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşanan istikrarsız büyüme oranları ekonomiyi kırılgan hale getirmekte kaynaklarda etkin olmayan kullanımlar söz konusu olabilmektedir. İstikrarsız büyüme oranlarının ekonomiye etkilerine bakılacak…

Merkantilizmin Çöküşü

Merkantilist politika ve düşüncesinin çökmesini hazırlayan etkenler, aynı zamanda laisse fair'e dayanan sınai kapitalizmin doğuşunu da hazırlıyordu. 17. yüzyıl ticari kapitalistle küçük sınai kapitalistin çatışmasıa sahne olmuştu. Daha…