Henry Sidgwick Kimdir?

Henry Sidgwick 1838-1900 yılları arasında yaşamış ve bu yıllar içerisinde felsefe ve ekonomi alanında kayda değer bir yer almıştır. Kökenleri J.Stuart Mill ve Bentham’a dayanan faydacılığın bir temsilcisi olmuştur. Sidgwick toplumda her…

Kaldor’un Büyüme Modeli Nasıldır?

“Laissez-faire” uygulaması altında işsizliği ortadan kaldıracağını öngören teoridir. Bu teorinin kısaca ifadesi “faktör hisselerinin tam istihdamda tasarruf ve yatırımı dengeye getirecek şekilde belirlenmesi”dir. Teoriyi ortaya atan…

Nıcholas Kaldor

Nicholas Kaldor, 1908'de Budapeşte'de bir Yahudi ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.  London School of Economics’e (LSE) girmiş ve LSE’deki ilk yıllarda marjinalist geleneğe tümüyle bağlı kalan Kaldor, özellikle eksik rekabet,…

1838 Osmanlı Ekonomisi Nasıldır?

Avrupa her zaman Osmanlı topraklarından tavizler alarak kendini zenginleştirmeyi başarmış, ancak Osmanlı başka ülkelerin ekonomilerine onların istediği şekilde girdiği için dönüşüme uğramıştır. Osmanlı, Avrupa’nın coğrafi keşiflerle…

Dünyada 2010-2015 Sürecinde E-ticaret

Dünya genelinde 2010 yılında 572,5 milyar dolar olan e-ticaret hacmi 2011 de 680,6 milyar dolara yükselmiştir. İçinde bulunduğumuz yılda bu rakamın 820,5 milyar dolar olması düşünülmektedir. E-ticaret hacminin her yıl %19 dan yüksek bir…

Savunma Sanayi Neden Önemlidir?

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşanan istikrarsız büyüme oranları ekonomiyi kırılgan hale getirmekte kaynaklarda etkin olmayan kullanımlar söz konusu olabilmektedir. İstikrarsız büyüme oranlarının ekonomiye etkilerine bakılacak…

Merkantilizmin Çöküşü

Merkantilist politika ve düşüncesinin çökmesini hazırlayan etkenler, aynı zamanda laisse fair'e dayanan sınai kapitalizmin doğuşunu da hazırlıyordu. 17. yüzyıl ticari kapitalistle küçük sınai kapitalistin çatışmasıa sahne olmuştu. Daha…

Merkantilist Öğreti Nedir?

Batı avrupa ülkelerinde, Orta çağın sonuyla, sanayi devrimi arasındaki dönem, feodalizmin yıkılışı ve kuvvetli merkezi devletlerin kuruluşları ile belirir. İktisadi açıdan da, kapital birikimini ve piyasa ekonomisi şartlarını hazırlayan…

Almanların Turizm Tercihinde İlk Üç Ülke

Almanların turizm tercihinde, Türkiye diğer ülkelere göre 3. sırada yer alıyor. Tatil ve seyahat araştırmaları kuruluşu FUR’ un yaptığı inceleme ve anketler sonucunda turizm alışkanlıklarının hangi ülkelerde yoğunlaştığı açıklanmıştır. Bu…

Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli

Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle, güneş ışınlarını oldukça iyi bir şekilde alabilmektedir. Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verileri baz…