İşkur’dan İstihdam Çalışması

Tüm dünya ve tabi Türkiye ne yazık ki işsizlik sorunu ile karşı karşıyadır. Bu konuda firmalar ve devlet çalışmalar yapmaktadır, ancak önüne geçebilmek hayli güçtür. Bu kapsamda İşkur tarafından yeni istihdam yaratacak bir plan…

YKM’nin Yeni Hissedarı

Boyner Holding pazarda büyümesini sürdürürken, farklı bir konumda ve çok farklı müşteri gruplarına hizmet etmek amacıyla yeni bir satın alma kararı almıştır. YKM’yi(Karamürsel Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi AŞ) satın alan…

Şirketlerin 2012 Vizyonu

2012 yılında birçok şirket yatırım için kolları sıvamış durumdadır.” Hayat Holding” 2011 yılında 850 milyon dolarlık ciroya sahip olmuştur. Ve bundan hareketle önlerindeki yılları yatırım dönemi olarak nitelendirmişlerdir. Sonraki 5 yıl…

Lozan Anlaşması’nın İktisadi Hükümleri

Lozan Anlaşması Türkiye açısından oldukça önemlidir. Çünkü Türkiye’nin bağımsızlığı tanınmıştır, diğer ülkelere ve anlaşmalara örnek bir anlaşma olmuştur. Türk halkı açısından I.Dünya Savaşı bu anlaşmayla sona ermiştir. Uzun yıllar devam…

İzmir İktisat Kongresi ve Cumhuriyet

Cumhuriyetin ilanından önce Mustafa Kemal 18 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması gerektiğini savunmuştur. Çünkü Cumhuriyettin kurulmasında askeri başarıların tek başına bir anlamı olmamaktadır ve askeri başarılar ekonomik…

Ulusal Yenilik Sistemi:Kurumlar

        Ulusal yenilik sistemini oluşturan kurumların her biri birbiri ile sıkı ilişkiler içindedir ve 6 grupta incelenebilirler. Erol Taymaz’ın (Taymaz, 2001:26) ele aldığı biçimiyle tartışacak olursak; Teknolojik yenilik faaliyetinde…

Ulusal Yenilik Sistemleri: Kavramsal Yaklaşım

Evrimci İktisatçılar 1990’lı yıllarla birlikte, teknoloji ve yenilik politikalarının geliştirilmesinde kullanılan “Ulusal yenilik sistemi” kavramı bir yandan teknolojik gelişme sürecine etkide bulunan bütün özne ve kurumları kapsarken,…