Ulusal Yenilik Sistemleri

Yenilik, içinde yaşadığımız dünyada; firmaların, bölgelerin, ulusların rekabet edebilirliğinin en önemli unsuru olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda yeniliklerin ortaya çıkışını destekleme biçimleri de tartışma konusu olmuştur. Bir kısım…

Bırakınız Yenilik Yapsınlar

Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sloganı, iktisadi düşünceler tarihini incelediğimizde fizyokratizmden beri karşımıza çıkmakta ve piyasa ekonomisinin en geniş çerçevesini çizmektedir. Bu yaklaşım, liberalizmin ve girişimcilerin…

Türkiye’de Cari Açık

Günümüzde kamu dengesindeki istikrarsızlığın 1980’li yıllara dayandığını görülmektedir. Özellikle 24 Ocak 1980 kararları ile dönüm noktası sayılabilecek dışa açılma süreci, Gerek dış ticaretin artan önemi gerekse sermaye hareketlerinin…

Dikey e-ticaret’e Girmenin Önemi

Son yıllarda  Türkiye’de e-ticaret ve web girişimleri çok hızlı bir gelişme ve istikrar sağladı. e-ticarete olan güvenin artması ve internet kullanımının yaygınlaşması ile beraber firmalar arasındaki fiyat rekabetinin de artması,…

Keynesyen Teorinin 1930’da Gelişmesi

Klasik İktisat Teorisi 1929 Bunalımı olarak tarihe geçen ve kapitalizmin en uzun süre yaşadığı krizi açıklamada yetersiz kalmıştır. İşte böyle bir dönemde Keynes ‘in fikirleri bu bunalımı açıklamıştır. Keynes’i önemli ve ünlü yapan onun…

Fordizm Hakkında

Fordizm nedir? Ortaya çıkış koşulları ve 20.yy kapitalizmini oluşturma biçimleri... Fordizm 1920’li yılların başlarında Henry Ford’un öncülüğünde uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamanın ana fikri üretim bandının uygulamam sürecine dâhil…