1923-2011 ve Günümüz iktisat Politikaları

1923-2011 ve günümüz iktisat politikaları Türkiye ekonomisinin yaklaşık seksen yıllık evrimini özetleyecek olursak, Türkiye ekonomisinde birikimli olarak cumhuriyetten günümüze yapısal reformlar uygulamaya konulmuş, istikrar ve güveni sağlamak amacı güden iktisat politikaları düzenlenmiş, serbest piyasa … Devami

Kesintisiz IMF Gözetimi ve Krizler 1998-2012

Dünya ekonomisinde yaşanan 1998-2001 krizi Türkiye ekonomisini de önemli boyutlarda etkilemiştir.1998-2007 ekonominin durgunlaşması, 2002-2007 ekonomide canlanma, 2008-2009 ise yaşanılan finansal krizden dolayı ekonomide durgun süreç yaşanmasına sebep olmuştur. Daha önceki yıllarda dış ticaret ve … Devami

Sermayenin Karşı Saldırısı 1980-1988

1980-1989 arası iktisat politikaları 24 Ocak 1980 tarihiyle Neoliberal İktisat Programı yürürlüğe konulmuş olması bu dönem sonrası yılların ekonomi politikalarında belirleyici model olmuştur. Bu politika sürekliliğini ve bütünlüğünü korumuştur. 1980 yılında fiyat kontrolleri kaldırılmış … Devami

Tıkanma ve Yeniden Uyum 1954-1961

1954 ve 1961 yılları arası liberal dış ticaret politikaları sona ermiştir, ekonomi göreceli olarak durgunluk içerisinde dalgalanmalar yaşanmıştır. İhraç malları talebi azalmıştır ve dış kaynakların artmasından kaynaklanan sorun ithalatta sınırlamayı beraberinde getirmiştir. Demokrat Parti … Devami

Korumacı ve Devletçi Sanayileşme 1930-1939

1929 Bunalımı sonrasındaki 10 yıllık dönemin iki temel iktisat politikası korumacılık ve devletçilik olmuştur. Türkiye ekonomisi dış ticarete kapanmış ve devlet tarafından milli sanayileşme sürecine girmiştir.1930-1939 yıllarında kendinden önceki yıllardan farklı iktisat politikaları denenmiştir, … Devami