Para Ekonomi Blogu Borsa Dolar Euro Altın Pazarlama Reklam Haber analiz Paranomist iibf iktisadi bilimler fakültesi Haberleri ingilizce makaleler piyasalar

Bırakınız Yenilik Yapsınlar

Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sloganı, iktisadi düşünceler tarihini incelediğimizde fizyokratizmden beri karşımıza çıkmakta ve piyasa ekonomisinin en geniş çerçevesini çizmektedir. Bu yaklaşım, liberalizmin ve girişimcilerin…

Türkiye’de Cari Açık

Günümüzde kamu dengesindeki istikrarsızlığın 1980’li yıllara dayandığını görülmektedir. Özellikle 24 Ocak 1980 kararları ile dönüm noktası sayılabilecek dışa açılma süreci, Gerek dış ticaretin artan önemi gerekse sermaye hareketlerinin…

Dikey e-ticaret’e Girmenin Önemi

Son yıllarda  Türkiye’de e-ticaret ve web girişimleri çok hızlı bir gelişme ve istikrar sağladı. e-ticarete olan güvenin artması ve internet kullanımının yaygınlaşması ile beraber firmalar arasındaki fiyat rekabetinin de artması,…

Keynesyen Teorinin 1930’da Gelişmesi

Klasik İktisat Teorisi 1929 Bunalımı olarak tarihe geçen ve kapitalizmin en uzun süre yaşadığı krizi açıklamada yetersiz kalmıştır. İşte böyle bir dönemde Keynes ‘in fikirleri bu bunalımı açıklamıştır. Keynes’i önemli ve ünlü yapan onun…

Fordizm Hakkında

Fordizm nedir? Ortaya çıkış koşulları ve 20.yy kapitalizmini oluşturma biçimleri... Fordizm 1920’li yılların başlarında Henry Ford’un öncülüğünde uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamanın ana fikri üretim bandının uygulamam sürecine dâhil…

Geçiş Toplumlarında Ekonominin Belirleyenleri

İlkel toplumdan uygar topluma geçiş (geçiş çağı) yukarı paleotlitik dönemin sonundan ilk uygarlıkların başına kadar geçen dönemdir. Geçiş toplumu ise mezolitik ve neolitik dönemlerin mezoliğin devşiriciliğinden neolitiğin üreticiliğine,…

Klasik İktisat ve Gelişim Süreci

Klasik iktisat 1776 ve 1843 yılları arasında yaşanan iktisadi gelişmeleri etkileyen ve Batı’ya hâkim olan iktisadi düşünce akımıdır. Açıkçası bu dönemler 1776 da klasik iktisadın temel kurucusu olan Adam Smith’in önemli eseri olan…

Thomas Robert Malthus

Klasik iktisadi düşüncenin önemli bir ismi olan Thomas R. Malthus esasında din adamıdır. Onun en önemli çalışmaları nüfus artışı ile gıda ürünlerinin artışı arasındaki ilişkinin belirlenmesi üzerine olmuştur ve bu incelemeleri onun…