Uluslararasi Finans Kapitalinin Egemenliği 1989-1998

Türkiye ekonomisi 1989-2009 arası uluslar arası finans kapitaline mahkûm yılları olmuştur.1994, 1998-1999, 2001 ve 2008-2009 yıllarında Türkiye ekonomisi krizle karşı karşıya gelmiştir.1989’da işçi sınıfında bir direnme, başkaldırış hareketi başlaması mevcut siyaseti ve popülizmi etkilemiş … Devami

Sermayenin Karşı Saldırısı 1980-1988

1980-1989 arası iktisat politikaları 24 Ocak 1980 tarihiyle Neoliberal İktisat Programı yürürlüğe konulmuş olması bu dönem sonrası yılların ekonomi politikalarında belirleyici model olmuştur. Bu politika sürekliliğini ve bütünlüğünü korumuştur. 1980 yılında fiyat kontrolleri kaldırılmış … Devami

Tıkanma ve Yeniden Uyum 1954-1961

1954 ve 1961 yılları arası liberal dış ticaret politikaları sona ermiştir, ekonomi göreceli olarak durgunluk içerisinde dalgalanmalar yaşanmıştır. İhraç malları talebi azalmıştır ve dış kaynakların artmasından kaynaklanan sorun ithalatta sınırlamayı beraberinde getirmiştir. Demokrat Parti … Devami

Dünya Ekonomisi ile Farklı bir Eklemlenme Denemesi 1946-1953

1946 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nde iktisadi ve siyasi bakımlardan bir dönüm noktası niteliğini taşımıştır. Siyasi bakımdan tek partili rejimden çok partili parlamenter rejime geçişin başlangıcı olmuştur. Halk artık siyasi ve ekonomik kararlarda etkin hale getirilmiştir. … Devami

ikinci Dünya Savaşında Ekonomiden bir Kesit 1940-1945

1930’lu yıllarda uygulanan iktisat politikaları sonucunda ithalat daralması İkinci Dünya Savaşı ile yarıya düşmüştür.1940-1945 yıllarında savaşın etkisiyle erkeklerin savaşa alınması gibi durumlarla istihdamda düşme dolayısıyla üretimde gerileme yaşanmıştır. Bu yıllar iktisadi gelişmelerin durakladığı bir … Devami

Korumacı ve Devletçi Sanayileşme 1930-1939

1929 Bunalımı sonrasındaki 10 yıllık dönemin iki temel iktisat politikası korumacılık ve devletçilik olmuştur. Türkiye ekonomisi dış ticarete kapanmış ve devlet tarafından milli sanayileşme sürecine girmiştir.1930-1939 yıllarında kendinden önceki yıllardan farklı iktisat politikaları denenmiştir, … Devami