Paralel İktisat

0

Bir gerçekte olan iktisat var bir de günümüzde öğretilen bir iktisat var..

Öğretilen iktisat, gerçekte olan iktisadı anlamakta ve anlatmakta yetersiz kalıyor..

Hayatın gerçeklerinden oldukça kopuk, temeli olmayan bir iktisat öğretiliyor..

Buna ben paralel iktisat demeyi uygun buluyorum..

Gerçek iktisadın içine karışmış, yılların yanlış inançlarıyla büyümüş ve serpilmiş orada..

Ve öyle bir şey ki bu paralel iktisat, gerçek iktisadın yerine geçmiş…

İktisat denildiğinde akla paralel iktisadın dayandığı kanunlar geliyor hemen..

Dünyayı yönetenlerin ideolojilerine uygun bir şeyler anlatılıyor ve dünyanın geri kalanının buna inanması ve buna göre hareket etmesi bekleniyor..

Paralel iktisatta, demokrasi ve özgürlükler diye bir şey yoktur..

Dünya mal ve hizmet üretimi birkaç şirketin tekelindedir..

İstedikleri gibi kontrol ederler. Gıdalarımızın içeriği ile oynarlar.. Amaç daha çok kârdır her zaman..

İhtiyacı karşılamaya yönelik bir üretim anlayışı olmaz paralel iktisatta.

Üretim ile ihtiyaçlar arasında kopukluk vardır.

Paralel iktisat, bölüşümde adaleti birincil amaç olarak ele almaz..

Bölüşüm, geniş kesimlerin isyan etmemelerini sağlayacak kadar adil olabilir..

Dünyadaki dolar milyarderlerine bakın, yaşadıkları ülkede gelirin yarısından fazlasına el koyan dolar milyarderleri var..

Bankacılık kesimine bakan. Türkiye de dahil olmak üzere her yıl kâr üstüne kâr açıklıyorlar..

Paralel iktisat bunları dert etmez..

İnsanların, firmaların ve ülkelerin her gün borçlandığı, borç içinde yaşamak zorunda oldukları sistemi anlatmaz paralel iktisat..

Daha çok suya sabuna dokunmayan şeylerle ilgilenir..

Kaynakların etkin dağıldığı söyleniyor ya bu sistemde.. palavra.

Uzaya çıkıldığı bir yüzyılda dünyada aç insanlar, sokakta yaşayanlar, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği, çevre kirliliği vs. devam ediyorsa uzay için yapılan harcamalar israf edilmiş demektir..

Ama paralel iktisadın ilgi alanına bunlar girmez. Çünkü o insan ihtiyaçlarını dikkate almaz öncelikle..

Daha fazla teknoloji yatırımı yaparak kârını artırma peşinde koşar..

İhtiyacı temel alsa üst üste telefon modellerini piyasaya sürer mi.. Bugün telefonlardaki tüm özellikleri kullanan kaç kişi var acaba.. hepsi boş..

Paralel iktisadın bazı cicili bicili kavramları vardır..

Mesela ilerleme, büyüme, kalkınma denildiğinde akan sular durur.

Büyüme oldu. Ama nasıl bir büyüme olduğu, neye dayalı bir büyüme gerçekleştiği söylenmez.. Tüketime dayalı da olsa büyünülmüştür.

Kalkınma. Neye rağmen, ne uğruna kalkınma. İnsanları betona hapsederek mi kalkınma, çevre katliamı yaparak mı kalkınma. Bu kime göre kalkınma, neye göre kalkınma oluyor? Paralel iktisada göre..

Milletin bankalara muhtaç edildiği, borç batağına düşürüldüğü, beton binalara sıkıştırıldığı bir yerde ilerlemeden bahsedilebilir mi?

Velhasıl bugünkü paralel iktisat anlayışı insanların bir arada yaşamalarından, yardımlaşma ve dayanışmalarından bir sapmayı ifade eder..

Paralel iktisat anlayışı insandaki istek, arzu, heva ve heveslerini temel alır. Bunlara göre bir iktisat öğretir. İhtiyaçlar sonsuzdur der. Bu nedenle paralel iktisadın daha ilk cümlesi yanlıştır. Bu yanlış üzerine kurulan bir anlayış üniversitelerde, medyada insanlara empoze edilir.

Kaynaklar kıttır der. Böylece güçlü olan devletler kaynakları ele geçirmeye çalışır. Sürekli bir savaş, katliam, gözyaşı olur.

Sonuçta ortaya piyasa insanı çıkar.

Heva ve hevesini put edinen herkese bu anlatılan iktisat çok tatlı gelir..

Yığdıkça yığan insan, olabildiğince para toplamaya servet biriktirmeye ömrünü adayan insan.. Kendi çıkarını öne alan insan. Benden sonrası tufan diyen insan paralel iktisada gönüllü köledir.

Zihinlerdeki bu paralel iktisat anlayışını yıkmadıkça değerlerimize uygun bir hayat süremeyiz.

Paralel iktisadın bu çarpık anlayışı ile, bu sapkın anlayışı ile mücadele edilmezse ömür boyu bunlara köle oluruz.

Paralel iktisat ile mücadele edilmezse kıyamete kadar borç ödemeye devam ederiz.

Paralel iktisat hayatımızın her yerine sızmış durumda. Bu nedenle topyekun bir mücadele şart. Aramızdaki yardımlaşmayı, dayanışmayı, güveni yaymazsak bu mücadelede başarı şansı az olur.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.