Polonya’nın Gelir Dağılımı

0

OECD ülkelerini gelir eşitsizliğine göre beş grup altında inceleyebiliriz. İlk olarak, Grafik 1’de Danimarka ve İsveç’te Gini Katsayısı 0,23 civarında olup bu oran OECD ortalamasının %25 altındadır.

Bu iki ülke gelir eşitsizliğinin çok düşük olduğu ülkelerdir.İkinci grup ülkeler Gini Katsayısının OECD ortalamasından biraz daha düşük olduğu Hollanda, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, Finlandiya, Norveç,İsviçre, Belçika, Fransa, Almanya, Macaristan, Kanada, İrlanda ve  Avustralya’dır.

Bu ülkelerde Gini Katsayısı 0,26‐0,30 arasında ve OECD ortalamasının %17‐%3altında ve ona yakın olan ülkelerdir. Üçüncü grup ülkeler Gini Katsayısının OECD ortalamasının üzerinde olduğu Japonya, İngiltere, İspanya, Yeni Zelanda, Yunanistann ve Kore’dir.

Bu ülkelerde Gini Katsayısı 0,31‐0,34 arasında yer almakta ve OECD ortalamasının %1‐%8 üzerindedir. Dördüncü grup ülkeler Gini Katsayısının OECD ortalamasının 0,04‐0,07 üzerinde olduğu İtalya, Portekiz, ABD ve Polonya’dır. Son olarak eşitsizliğin en yüksek olduğu grupta Türkiye ve Meksika yer almaktadır. Bu iki ülkede Gini Katsayısı OECD ortalamasının %38‐%52 üzerindedir.

 

Sonuç olarak 1985‐2005 döneminde OECD ülkelerinin üçte ikisinde gelir dağılımındaki eşitsizlik artmıştır.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.