Sağlık İşletmelerinde Markalaşma Kavramına Analitik Bir Yaklaşım

0

Sağlık işletmelerinde markalaşma, kişi markalamalarından önce genel anlamda markalaşma başlığı altında ele alınabilir. Bu kavram neredeyse insanlığın ortaya çıkmasıyla birlikte işlenmeye başlanan ve çeşitli evreler geçirerek günümüze profesyonel anlamda ulaşan bir kavramdır. 1997 yılında da Tom Peters tarafından da ilk kez kişisel markalaşma başlığı altında ele alınmıştır.

Günümüz sağlık konjonktüründe sağlık hizmeti veren tüm kuruluşların markalaşma çabalarının arttığı ve bunun sağlık işletmelerinde öneminin hızlı bir şekilde yaygınlaştığı görülmektedir. Sağlık işletmelerinde markalaşmak demek daha fazla hasta ve daha çok kar elde edileceği gibi algılansa da aslında durum bunu göstermez. Markalaşan kurum daha az hastaya daha iyi hizmet vererek hem karlılığını makul bir oranda artırır hem de oluşan az hasta grubuna daha kaliteli hizmet vererek sürdürülebilirliğini ön plana çıkarır. Ülkemizde bu tarz kurumlar az sayıda olsa da mevcuttur.

Sağlık hizmeti sunucularının, güvenli bir Pazar paylaşımı, marka değeri oluşturulması ve kârlılığın artırılması için tüketim ürünleri markalama stratejilerini benimseyebilecekleri ileri sürülmektedir. Dolayısıyla marka değeri işletme için uzun dönemli kâr sağlamak ve bağlılık kurulması için önemlidir.

Sağlık işletmelerinin temelinde sağlık hizmeti üretmek vardır. Üretilen sağlık hizmetinin uzmanlaşmasından dolayı tüketiciler kendilerine sunulan hizmet hakkında çok fazla bilgi sahibi olamazlar. Bir anlamda teknik değerlendirme yapmaları oldukça güçtür. Bununla birlikte, sağlık hizmetini kullanan tüketiciler, sunulan hizmetin somut performansı ve sonuçları hakkında değerlendirme yapabilirler. Böylelikle tüketicilerin sağlık hizmeti ile ilgili beklentilerini saptaması ve tüketicilerin beklentilerine uygun sağlık hizmeti üretilerek ihtiyaçlarını tatmin etmesi mümkündür.

Sağlık işletmelerinde markalaşmak için alınacak çeşitli eylemler ve kararlar bulunmaktadır. Alınacak bu eylem ve kararların sistemli ve bilinçli olarak yapılması markalaşmanın başarısını artıran temel unsurdur. Bu eylem ve kararların sonucunda güçlü marka kişiliği oluşturmak, rakiplerinden farklı olmak, belirli alanlarda ünlü olmak, çalışanlar ve yöneticilerce markanın içselleştirilmesini sağlamak, insan kaynakları eylemleriyle işletme içi ve dışı iletişimi ve marka liderliğini de içermektedir. Bu eylem ve kararlar birbirlerini destekler nitelikte gerçekleşir. Aksi durumda diğer eylem ve kararların etkinliği azalır.Sağlık işletmelerinde markalaşmanın temel etkinliği hastalarla güçlü ilişkilerin kurulması ve bu ilişkilerin uzun süreli olmasının sağlanmasıdır. Bu, sağlık işletmelerinin marka değerini artırır. Hizmetin alınması esnasında doktorların hastaları ile samimi olmaları ve sevgiyle yaklaşmaları doktorlara olan güveni artırır. Bu durumda özellikle çocuklara karşı yapılan davranışlar neticesinde hastaların işletmeye olan güvenleri kazanılmış olur. Dolayısıyla bu şekilde yaratılan markalar, tüketici davranışlarını ve tutumlarını etkilemektedir.

Sağlık hizmetlerinde markalaşma çabaları tüketici kolaylığı, uygulama ortamı ve profesyonel tutum sayesinde sağlık hizmetleri ihtiyaç ve isteklerine odaklanarak tüketicilere yardımcı olabilir. Dolayısıyla klinik hizmetlerde mükemmelliğe ulaşmada etkili rol oynayabilir. Ayrıca markalaşma çabaları sağlık hizmet profesyonellerine sağlık hizmet pazarlamacılarına karşı mevcut veya eski güvenilir hastalarını kullanarak pazarlama mesajlarını yayarak farkındalığı artırmayı sağlayabilir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde markalaşma farkındalığın yanı sıra güven ve standardizasyonun sağlanmasında da katkı sağlamaktadır.

Sağlık hizmetleri kuruluşları genellikle üretim işletmeleri kadar markalaşmaya önem vermezler. Örneğin, tüm hekimlerin ve hastanelerin isimleri olmasına rağmen, onlar markaların statüsünü ifade etmeyebilir. Bununla birlikte, bazı doktorlar tamamen yaptıkları işlerinin kaliteli olması veya bazı kişisel pazarlama çalışmalarının kaldıraç etkisine bağlı olarak yaygın bir şekilde tanınma ve tercih edilmeyi başarabilirler.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.