Para Ekonomi Blogu Borsa Dolar Euro Altın Pazarlama Reklam Haber analiz Paranomist iibf iktisadi bilimler fakültesi Haberleri ingilizce makaleler piyasalar

Satış Geliştirme ve Stratejik Pazarlama Planlaması

0

Yazıya başlamadan önce şunu belirtmem gerekir ki satış geliştirme ve stratejik pazarlama bir tutundurma faaliyetidir.

Satış geliştirme, tüketicileri satın almaya özendirmek ve aracıların işlevlerini daha etkin kılmak için yapılan her türlü çabadır. Bu süreçte misafirlerle İletişimin kuvvetlenmesi ve işletme bilinirliğinin arttırılması için çalışılır. Satış geliştirme de satış bütçesi gibi genellikle satış müdürleri tarafından planlanıp üst yönetim tarafından da onaylanır. Satış geliştirme faaliyetlerinin planlanmasına şu sorulara cevap verilerek başlanır.

Satış geliştirme faaliyetleri bütçesi ne kadardır ?
Satış geliştirme faaliyeti bütçesinin ne kadarı misafire, ne kadarı aracılara, ne kadarı da satış personeline ayrılacaktır ?
Her satış yetkilisinin, hangi satış geliştirme yöntemini nasıl ve ne kadar kullanacağına karar verilmelidir.

Bu sorular cevaplandıktan sonra sırasıyla şu etaplar tamamlanır:

Satış geliştirme faaliyetleri planlanmasında ilk olarak hedef kitle belirlenir.
Hangi marketin, segmentin ne kadar satılacağına ve hangi satış geliştirme faaliyetinin uygulanacağına karar verilir ve segmentlerdeki misafirlerin profili çıkarılır.

Tüm bu sorular cevaplandırıldıktan sonra alternatif stratejilerin belirlenmesi gerekir.
Bu etapta hedef kitle belirlendikten sonra faaliyetin ne zaman başlaması gerektiği, en iyi yöntemin ne olduğu, en uygun yerin hangi kanal olduğu, rakiplerin uyguladığı satış geliştirme yöntemleri göz önünde bulundurulur.

Sıra artık  program geliştirmeye gelmiştir. Program geliştirme periyodunda satış geliştirme faaliyetlerinin tutundurması hakkında kararlar verilir.

Planda artık yavaş yavaş sona yaklaşılır ve program test edilir.

Programın test edilmesi için küçük bir grubun üzerinde denenir önce, eğer burada başarılı olursa uygulama daha büyük bir alana yayılır.

Program uygulandıktan sonra karşılaştırma yapılmalıdır. Karşılaştırma; satışlarla ulaşılan misafir sayısı, doluluk oranları ile adr ve revpar karşılaştırması ile gerçekleşmelidir.

Stratejik pazarlama işletmenin sahip olduğu imkanlar, amaçlar ve değişen pazar fırsatları arasındaki uzun vadeli pazarlama stratejilerinin toplamıdır.

Stratejik pazarlama planlaması yapılırken ilk olarak şu hususlara dikkat edilmelidir

Plan kapsamlı olmalıdır ve önemli noktaların hiçbiri atlanmamalıdır.
Plan esnek olmalıdır, her işletme farklı olduğundan bazı durumlarda istisna gösterebilmeli ve her duruma uyum sağlayabilmelidir.
Plan tutarlı olmalı, diğer pazarlama planları ile de uyumlu olmalıdır.
Plan hedeflerinin ulaşılabilir ve mantıklı olması gerekmektedir.

Stratejik pazarlama planı için ilk yapılacak olan durum analizi ve swot analizidir. Durum analizi, misafirlerimizi çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi analiz etmektir

Swot  analizi İle de işletmenin güçlü yönleri,  zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri belirlenmelidir. Swot analizi önemlidir çünkü pazarlama planlamasının iskeletini oluşturur.

Bundan sonraki adım ise pazarlamanın neden yapıldığı sorusuna cevap aranmasıdır. Pazarlama sonucu işletmenin elde etmek istediği hususlar nelerdir bunlar bu adımda açıklanmalıdır.

Sırada ise pazarlama stratejinin oluşturulması vardır. Bu adımda belirlenen hedefin ve amaçların nasıl gerçekleştirileceği,  pazarlamanın nasıl yapılacağı açıklanır. Hedef pazar seçmek, bunları analiz etmek, bu pazarların ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını ortaya koymak ve nasıl bir pazarlama karması ile yol alınacağı burada açıklanmalıdır. ” Sahip olduğumuz rekabet avantajları nasıl sürdürülebilir? ” sorusuna da cevap aranmalıdır.

Bir sonraki adım ise pazarlama uygulamasıdır. Bu safhada plan uygulamaya konulur. Bu etapta cevap verilmesi gereken bazı sorular vardır. Stratejik planı kim uygulayacak, ihtiyaç duyulan hususlar nasıl gerçekleştirilecek, hangi pazarlama aktiviteleri gerçekleştirilecek, ne zaman gerçekleştirilecek? .

Sonraki adım ise değerlendirme ve kontroldür. Amaçlara ve hedeflenenlere ulaşılmış mıdır yoksa ulaşılamamış mıdır?  Ulaşılmadıysa çeşitli önlemler ve gerekli tedbirler alınarak hedeflenen amaca ulaşılması sağlanır.

Doksan yılının martında açtım hayatımın parantezini, noktayı koymadan devam ediyorum küçük gezintime bu iki kapılı handa. Hayatı yaşamaya ölümü seçmeye değer bulmayan mizacımdan ötürü yaşamak nedir'in cevabını aramam. Tüm bunlara rağmen bir gün ölecek olmanın verdiği rahatlıkla devam ederken gezintime yolum düştü buraya. "Hepimiz sadece insanız"'dır düsturum hayatımda. Etiler Anadolu Turizm ve Otelcilik Lisesi'nden mezun olduktan sonra Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde Konaklama İşletmeciliği (lisans) bölümüne devam ettiğim sırada ayağım kırılması sebebiyle okulum da uzamışken tekrar girdiğim ÖSS'de Arel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) bölümünü kazanmam sonucu Akdeniz Üniversitesi'nden önlisans, Arel Üniversitesi'nden ise lisans diplomamı aldım. 2016 Yılı'nda Okan Üniversitesi MBA mezuniyetimi gerçekleştirdim. Yurt içinde ve yurt dışında bulunan 4 ve 5 yıldızlı çeşitli otellerde Housekeeping, F&B, Önbüro ve Satış-Pazarlama departmanlarında çalıştım.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.