Savunma Harcamalarına Kavramsal Yaklaşım

0

Bir ülke devamlılığını sağlayabilmesi için, belirlenen topraklarını korumalı ve vatandaşlarına güven sağlayabilmelidir. Bunun için de öncelikle güçlü bir ordusunun olması ve bu ordunun finanse edilebilmesi için ülkenin kendi Gayri Safi Yurtiçi Hasılasından belli bir miktar ayırması gerekmektedir.

Savunma harcaması dediğimiz şey ülkenin iç ve dış güvenliğini sağlamak amacıyla kendi bütçesinden ayırdığı paydır. Genel olarak bu harcamaların kapsamından bahsetmek gerekirse bunlar, savunma hizmetine tahsis edilmiş askeri ve sivil personel ile ilgili harcamalardan, bu sektör ile ilgili araç ve gereçlerin(silah, ekipman vs) üretimi ve satın alınması, bunların bakım ve onarım giderlerinden, bina vb inşa faaliyetlerinden, araştırma-geliştirme harcamalarından oluşmaktadır.[1]

“Ülkelerin refahları pahasına milli gelirlerinden ülke bütünlüğüne yönelik tehdidin artan bir fonksiyonu olarak ayırdıkları bir pay olan savunma harcamaları, egemenlik ve ulusal varlığın devamı için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu açıdan bakıldığında savunma harcamaları ülkelerin bütçelerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Savunma, devletin egemenliğinin diğer devletlerin egemenlik iddialarına, müdahalelerine karşı konulmasıdır.”[2]

Bir başka savunma harcaması tanımı şu şekilde yapılmaktadır:

Mümkün olan her yerde SIPRI askeri harcamaları aşağıda belirtilen konular üzerinde yapılan tüm cari ve sermaye harcamaları olarak tanımlar. Bunlar ise:

 • Barışı koruma gücü dahil olmak üzere silahlı kuvvetler
 • Savunma bakanlıkları ve savunma projeleri yapan diğer devlet kurumları
 • Askeri operasyonlar için eğitimine, donanımına karar verile paramiliter güçler
 • Askeri alan aktiviteleri

Bu tür harcamalar ise şunları içermelidir:

 • Mevcut askeri ve sivil personel için yapılan harcamalar
 • Askeri personelin emekliliği
 • Personel ve aileleri için sosyal hizmetler
 • İşletme ve bakım
 • Askeri araştırma ve geliştirme
 • Askeri inşaat
 • Askeri yardım

Askeri harcamalar hariç ise:

 • Sivil savunma
 • Önceki askeri faaliyetler için cari harcama
 • Gazilerin payları
 • Terhisler
 • Silahların yıkımı
 • Silah üretim tesislerinin dönüşümü[3]

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.