Sermaye Piyasası Kurulu Hakkında Genel Bilgiler

0

Çoğu yatırımcı, şirket ya da kurumun yaşamı içerisinde bir şekilde temas kurduğu sermaye piyasası kurulu hakkında neler biliyoruz? Kısaca SPK olarak geçen bu kurumun görev ve sorumlulukları nelerdir ve piyasaya ne tür bir fayda sağladığını belirtebiliriz?

Temel öncül olan SPK, aslında düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. Bu kurumlar genel olarak serbest piyasa ekonomisi koşullarında faaliyette bulunan işletmelerin, tüketicilerin hak ve çıkarlarını korumak, piyasayı düzenleyip denetlemek, piyasayı rekabet esasları çerçevesinde işler duruma getirerek gerekli düzenleme ve yaptırımları uygulama amacıyla bağımsız ve idari nitelikte faaliyet göstermektedir. Bunları iç işlerinde özerk; yani kendilerine has mali ve idari özellikleri olan kurumlar şeklinde ifade edebiliriz. Bu ifade SPK tanımına da uymaktadır.

SPK 1981 yılında 2499 sayılı kanun ile kurularak günümüze değin revize edilerek gelmiş önemli bir kurumdur. Yatırımcı, şirket (anonim şirket gibi) ve kurumların (bankalar ve bazı aracı kurumlar gibi) faaliyetleri hep SPK denetim ve gözetiminde gerçekleşmektedir. Kanuna göre, örneğin banka, yatırım ve sigorta şirketleri gibi kurumların özel kuruluş şartında anonim şirket olarak kurulması ve bunun yanında SPK denetim ve iznine tabi olması gereklidir. Yine anonim şirketlerin hisse senedi işlemleri de SPK denetiminde olmalıdır. Bu sayılan ve benzer özellikleri yanında temel olarak SPK’nın temel görevleri,

Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak,
Yatırımcı ve tarafların haklarını korumak,
Piyasa işleyişi usullerinin belirlenmesi,
Piyasanın güven, açıklık ve kararlılıkla çalışmasını sağlamaktır.

Son olarak Sermaye Piyasası Kurulunun faydası dendiğinde öncelikle uzun vadeli işleri kapsadığından bir ekonomik istikrar sağlama ve bunu sürdürme fonksiyonundan bahsedebiliriz. Finansal düzenleyici ve denetleyici bir kurum olması da yine bunu destekler niteliktedir. Ayrıca özerk olması piyasa hakkındaki düzenlemeler yapılırken daha hızlı ama kontrollü olunmasına neden olarak doğru kararlar alınmasına neden olmaktadır. SPK’nın yaptığı tüm bu düzenlemeler de tebliğ olarak hukuki anlam kazanmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sermaye_Piyasas%C4%B1_Kurulu

http://www.spk.gov.tr/index.aspx

Cevap Yaz

Your email address will not be published.