Sermayenin Karşı Saldırısı 1980-1988

0

1980-1989 arası iktisat politikaları 24 Ocak 1980 tarihiyle Neoliberal İktisat Programı yürürlüğe konulmuş olması bu dönem sonrası yılların ekonomi politikalarında belirleyici model olmuştur. Bu politika sürekliliğini ve bütünlüğünü korumuştur.

1980 yılında fiyat kontrolleri kaldırılmış ve serbestleşme başlatılmıştır. 19892’de finansal anlamda bir bunalım geçirilmiş ve küçük çaplı baka ve bankerler arasındaki faiz yarışı sona erdirilmiştir. Bankerler 1982’de ortadan kaldırılmıştır.

Sendika faaliyetleri 1988 tarihine kadar durdurulmuştur. Destekleme alımlarının daralması olmasından dolayı tarım aleyhine gelişmeler yaşanmıştır. KİT sistemi bu dönemde finansal bir krize doğru sürüklenmiştir. İthalatta serbestleşme, ihracatta gelişmiş teşvikler ve esnek kur sistemi dış ticaret açısından 1980’lerin önemli politikaları arasında yer almıştır.

Bu dönemde iş gücü piyasası, sendika ve grevlerle ilgili sınırlamalar söz konusu olmuş ve sermaye lehinde gelişmeler yaşanmıştır. Tarımla ilgili iktisadi politikalar, tarıma yönelik destekleme politikalarının daraltılması yönünde olmuştur.1980-1989 arası tüketici ve çiftçi açısından olumsuz yıllar olarak tarihe geçmiştir, çünkü tüketim mallarında teşvik ve fiyat kontrolleri kaldırılmış ya da gevşetilmiştir. Bu dönemin iktisadi politikalarının temelinde uluslar arası sermaye yattığı görülmüştür.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.