Para Ekonomi Blogu Borsa Dolar Euro Altın Pazarlama Reklam Haber analiz Paranomist iibf iktisadi bilimler fakültesi Haberleri ingilizce makaleler piyasalar

Şirketler Gelişme Dönemini Nasıl Yaşar?

0

İşe başlarken dikkat edilecek konularla başladığımız yazılarda şimdi nerede olmalıyız? Şirketimizi kurduk, işlerimizi kontrol altına aldığımıza göre artık ilerlemenin vaktidir. Peki, ilerlemek için adımlarımızı nasıl atacağız? Bu aşamada bütün kavramları tükettik mi yoksa her şeyi yeniden mi yazmalıyız?

Öncelikli olarak şirketimizi kurduğumuzdaki temel hedef, vizyon, misyon ve organizasyonel düzenimizle ilgili değil bu kısım.

Gelişme aşaması daha fazlasını düşünme safhasıdır. Biraz daha aksiyon ve sabır gerektirir. İyi olan yönü daha önceki aşamaların bundan daha zorlu olduğudur. Çünkü bir önceki aşamada henüz şirket/iş kurulmamıştır. Bir hedef ve süreç olmasına rağmen nasıl bir sonuç alınacağı henüz net olmadığından alınan risk her zaman daha önce gelir. Her işte olduğu gibi şirket kurulumunda da bunu başarabilme iradesi girişimciyi daha da etkinleştirir.
Kötü olan yönü derseniz, her hayalin birden fazla kırılma noktasının olduğu gibi şirketlerde de faaliyetler yürütülürken birden fazla kırılma noktası olacağıdır. Buna bir diğer taraftan başka bir başlangıç noktası ya da dönüm noktası veya devam edebilme noktası diye farklı isimler vermek de mümkündür. Çünkü gelişme aşaması bize bir rutinin devamını sunmadığı gibi faaliyetleri sürdürürken dikkat edilecek birçok öncül daha çıkarır. Bunlardan en önemlisi başta belirlenen hedeften vazgeçmemektir. Bununla beraber geliştirilmesi gereken analiz ve planlama fonksiyonları da diğerleridir.

Şirketi diğerlerinden ayıran ve amacını belirleyen hedefinden vazgeçmemesi demek onu geliştirmesini gerekli kılmaktadır. Şirket kurulumunda temel amaç para kazanmak, belirli bir faaliyet alanında ürün ya da hizmet sunmaktır elbette. Fakat ilerleyen dönemlerde şirketlerin bunun ötesine geçmesi gerekir. Bu her dönem için geçerlidir ve farklı yollarla da olsa uygulayan şirketleri her zaman öne geçirir. Mesela şirketin yeni bir deri üretim fabrikası açacağını varsayarsak, ilk başta deri üretmek için bir bina yapmak olsa amaç, yeni fabrikada ise çevreye duyarlı, kendi enerjisini sağlayabilen ve hatta bulunduğu sanayi bölgesine de örnek olma amacı gütmesini sayabiliriz. Başka bir örnekte de kurumsallaşmak isteyen bir şirketi düşünelim, ilk örneğimizden farklı olarak burada bir iç hedef ve uygulama aşaması olacağını belirterek başlamakta fayda vardır. Şirketin burada dikkat edeceği de iş bölümü, uzmanlaşma, şirket birimlerinin fonksiyonel durumu gibi daha içsel hedeflerin geliştirilmesini içermektedir. Düşünüldüğünde bu şirket başlangıçta tek bir muhasebe birimi içinde birden fazla fonksiyonu yürütürken artık şirketin gelişimine ve amaçlarına paralel olarak yeni birimler ve görev dağılımları ile benzer çeşitli düzenlere dikkat etmesi gerekmektedir. Aynı bu zamanda diğer birimler için de geçerlidir. Muhasebeden başka, planlama, araştırma ve geliştirme gibi alanların önemi kurumsallaşma ve bunun sürdürülmesinde önemli bir yere sahiptir.

Bunlar hep bir sistemin parçası gibidir. Aslında tüm bu sayılanların özünde şirketin kendini analiz edebilme yetisi yer almaktadır. Gelişme aşaması artık şirketin kanatlarını daha güçlü kullanma vaktidir. Bu nedenle tıpkı kuşlar gibi rüzgarın ne yönden eseceğini belirleyebilmeli, burnunu ne yöne çevireceğini bilerek uçabildiği bir dönemi işaret eder. Bu nedenle önemli diğer araç, PEST ve SWOT gibi çeşitli analizlerle etkin tespitler yapabilmeyi içerir. Sonuçta da doğru bir plan ve uygulama süreci gerçekleştirilmiş olur. Planlar farklı fonksiyonlar için farklılaşabilir. Önemli olan şirket için bir sistem oluşturmaya yardımcı olmasıdır.

Bu uzun süreç karşımıza analizin ve bunun neticesindeki stratejinin etkinliği şeklinde görünür. Aynı zamanda bu durum farklı zamanlarda farklı isimleri çağrıştırsa da aslında temelde aynıdır. Yani şirketi geliştirmek istendiğinde girişimcinin yolu hep doğru analizler, etkin planlar ve optimum stratejilerden geçmektedir.

Sosyal Bilimler Uzmanı; hayata olumlu katkılar yapmak için kalemini, topluma faydalı olmak için de ilmin derinliğini kullanan acemi bir profesyonel.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.