iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu

Şirketler Nasıl Büyür?

0

İnsanlar, şirketler, toplumlar hep büyümek ister! Oysa büyümek nedir ki?

Büyümek fiziksel bir şey mi, şekil şartları var mıdır? Yoksa büyümek niteliksel bir şey midir?

Herkes ister ama hiç kimse başaramaz mı? Büyümenin bir ölçü birimi var mı peki?

Elbette herkes büyümek, gelişmek ister. Fakat bunun tanımı ve gerekleri kişiden kişiye değiştiği gibi şirketler için de farklılıklar olabilir. Kelime olarak bakıldığında gelişme, olumlu ve olumsuz olarak değerlendirilebilir elbette, yalnız bizim bahsetmek ve ulaşmak istediğimiz tabi ki olumlu kısmı.

Öncelikle şirketlerin gelişmesi için belirli donanımlara sahip olunması ve bunları ileriye taşıması gerekmektedir. Bunun sonucu olarak da karşımıza büyüme durumu çıkar. Yani büyüme aslında bir sonuçtur ve gelişme de süreç olarak ifade edilebilir. Gelişme süreci boyunca şirketlerin de bireyler gibi bazı değerlerle hareket etmesi tabi bir gerekliliktir. Başarılı işlere imza atmış kimselere bakıldığında da karşımıza çıkan hep bu durumdur. Bu değerlerin özelliğine gelince, her şart altında bireye doğru şeyleri yaptıran duygu ya da inanışlar olabileceği gibi bireye kendini hatırlatan sürekli bir alışkanlık da olabilir. Bunun en güzel örneği, Dünyanın en zengin ve başarılı insanlarından Warren Buffet ile ilgilidir. Buffet, yıllardır her sabah aynı kafeye gider, aynı masaya oturur ve kahvaltısını orada yapar. Bunu ilginç kılan ise bu gittiği yerin şimdiki konumuyla kıyaslandığında ortaya çıkmaktadır. Buffet’ın bu alışkanlığı ile kendini sürekli güncellediğini söyleyebiliriz. Bu sayede kendinden uzaklaşmadan büyümek için etkin aksiyonu göstermiş olmaktadır.

Bireylerin değerleri, onları ayakta tutan ve kendilerine esas görmeleri gerekeni hatırlatan her şeydir. İşte şirketlerin de ayakta kalmak için bazı değerlere ihtiyacı vardır. Örneğin, Boch’un müşteri kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim, sözünü herkes bilir. Bunun gibi, temeli güvene veya süreklilik gibi evrensel duygulara dayalı bir değer sisteminin firmada olduğunu düşündüğümüzde, müşteriler için o şirketin oldukça cazip olacağını söyleyebiliriz.

Büyümek, gözle görülebilir fakat bunu insanların geliştikçe kilo almasına benzetmemeliyiz. Çünkü şirketler için büyümek her zaman fiziksel bir şekille tarif edilmeyebilir. Bu özellik büyümeyi aynı zamanda nitelik boyutuna da taşımaktadır. Yani büyümek firmanın çoğu zaman özelliklerini arttırıp, fonksiyonelliğini katlamaktadır. Örneğin bazı şirketler için büyümek bir yörede faaliyet ediyorsa bu ürün ya da hizmeti diğer yörelere hatta ülkelere de taşıması ile olurken; bazı durumlarda da şirketin bulunduğu yerde gelişimine devam ederek büyümesi gerekmektedir. Bu ikinci için pazarlamada niş pazar deyimi kullanılır. Tabi, aslında doğası gereği her şirket gelişimini farklı ticari alanlara da taşıyarak sürdürebilir. Fakat yine de öyle durumlar vardır ki, pazarın gereği, bir süre de olsa, niş olmak daha avantajlıdır ve şirketin bunu görmesi onu daha da büyütür. Bunun örneği için herkesin yaşadığı şehirde mutlaka bulunan ve belki bakkallıktan başlayıp, şehrin ya da bir bölgenin, önemli perakendecisi olmuş şirketlerini düşünebiliriz. Bu firmalar doğaları gereği belli bir alanda faaliyet gösterir, belli bir müşteri kitlesine hizmet etmeye alışkındır. Bu doğru kullanıldığı takdirde başarı kaçınılmazdır. Doğası gereği gelişimi dar alanda olması gereken şirketler yanında elbette bazı alanlar için de bunun tersi geçerlidir. Örneğin, bazı teknolojik ürünler ya da bazı makine parçalarının bizzat üretimini yapan bir şirket için gelişmek belirli bir bölgeyi aşmayı gerektirir.

Bazılarına büyümek, gelişmek, başarmak, hep süslü ve ulaşılmaz duran kelimeler gibi gelse de aslının farklı olduğunu etrafımıza bakarak da görmek mümkündür. Önemli olan değerlerine göre faaliyetlerini sürdürebilmek, yeni yollar keşfedebilmek ve bunu da sürekli hale getirebilmektir. Sonuçta gelişme ve büyümenin bir ölçüsü yoktur sadece şirketlerin ve bireylerin onları harekete geçiren ve ilerlemelerini sağlayan değerleri vardır. Bu sayede doğru yerde doğru adımları atarak etkin stratejiler geliştirirler…

Sosyal Bilimler Uzmanı; hayata olumlu katkılar yapmak için kalemini, topluma faydalı olmak için de ilmin derinliğini kullanan acemi bir profesyonel.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.