Tarım Sektöründeki Sorunlar Nedir?

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin gerçekleştirilemediği ülkemizde,yoğun nufus baskısı nedeniyle, bozulan toprak – insan dengesi ve buna bağlı yaşanan sorunlar ülkemiz tarımının en önemli yapısal sorunudur.

Kırsal kesimin başlıca gelir ve geçim kaynağı olan tarımda,toprak en önemli üretim faktörüdür. Ancak toprak ile üretimin diğer önemli unsuru olan nüfus arasındaki dengesizlik,ülkemizde tarımsal yapının iyileşme sürecini geciktirmektedir. Aşırı nüfus,bir taraftan emeği ucuzlatarak emeğin sermaye yerine ikamesine ve teknoloji kullanımında gecikmeye neden olurken, diğer taraftan da işletmelerin yapılarının bozulmasına neden olmuştur. Bununla birlikte mevzuatın yetersizliği de bu süreci hızlandırmaktadır.9(Prof. Dr. ÖREN, N.) Gelinen noktada Türkiye tarım işletmelerinin ortak özelliği; 10 (Prof. Dr. ÖREN, N.)

 • Düşük verimlilik.
 • Üretim ve gelir nedeniyle kendilerini geliştirecek yatırımların yapılamaması.
 • Yüksek oranlı gizli işsizlik.
 • Yetersiz örgütlenme.
 • Yetersiz rekabet gücü.
 • IMF ve Dünya Bankası gibi curse sermayelerin dayatmaları .
 • Köy hizmetlerinin kapatılması .
 • Tarımsal araştırma enstitülerinin kapatılması.
 • Türkiye tarımının büyük tarım şirketlerinin hizmetine sunulması ve birçok ürünün üretilmesinden vazgeçilmesi. Ürün çeşitliliğimizin yok edilmesi.
 • Tek tip, tohumda dışa bağımlı ve ilaç kullanımını zorunlu kılan tarımsal üretim.          “ Üretimde verimlilik aldatmacasının yerleşmesi”
 • Şeker yasası, tütün yasası ve tohumculuk yasası gibi bütün ürün çeşitliliğimizin tohumlarının küresel sermayenin “patent” adı altında el koyması olanaklarını yaratılması.
 • Kayıt ve istatistik sistemleri eksikliği.
 • Finansman ve destekleme eksikliği.
 • Tarımsal üretimdeki girdilerden alınan yüksek vergiler.
 • Tarımsal eğitim öğretim ve yayımlarda eksiklik.
 • Tarım sistemleri eksikliği.
 • Üniversitelerin çiftçileri, yeterince dünyadaki gelişmelerden ve kendi araştırmalarındaki bulgular hakkında bilgilendirmemeleri.
 • Tarımsal pazarlama eksiği .
 • Dünya çevre sorunlarından habersiz halk ve çiftçi.
Ege Üniversitesi iktisat bölümü ve Uluslarası ilişkiler (çift Anadal) Mezunudur ve özel bir bankada Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktadır. iktisat alanındaki araştırmalarını ve birikimlerini iktisadi.org üzerinden paylaşarak sitenin oluşmasını sağlayan Meryem, iktisat tarihi çalışmalarına devam etmektedir.

Etiketler

Bir de Bunlara Bakın...

One thought on “Tarım Sektöründeki Sorunlar Nedir?”

 1. Murat YİYEN dedi ki:

  Katkılarınızdan dolayı size ( özellikle.Meryem ÖZÇAM)çok teşekkür ediyorum. Tez konumda hatrı sayılır derece de katkısı oldu. Kaynakça olarak isminizi ve sitenizi göstermek istiyorum. Teşekkürler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.