Tekno-Ekonomik Paradigma Nedir?

1

Tekno-ekonomik paradigma kavramı, bir toplumsal yapıdaki teknoloji sisteminin geçirdiği ve bu yapıda uzun yıllar etkisini devam ettirecek köklü dönüşümleri ifade eder.

Toplumsal gelişimin ya da sermaye birikiminin anlaşılabilmesi, değişen teknolojinin anlaşılmasıyla mümkündür. Tekno-ekonomik paradigma Neo-Schumpeterci yaklaşım olarak da bilinir. Başlıca savunucuları Freeman C. Ve Perez C.dir.

Tekno-ekonomik sistem ile toplumsal kurumlar arasındaki değişme hızından kaynaklanan uyumsuzluk krize yol açar. Çünkü kurumsal yapıların değişme hızı diğerlerine oranla çok daha yavaştır.

Bu yüzden sorunların aşılması değişen teknolojinin ne türden toplumsal ve kurumsal yapılara uyum sağlayacağının araştırılması gerekir.

Tekno-ekonomik paradigma üretim sürecinde kullanılan girdilerin maliyet yapılarında görülen, teknik, örgütsel ve yönetsel yeniliklerdir.

Paradigmanın kilit öğesi, girdi maliyetlerini minimum düzeye indirmek ve evrensel anlamda erişilebilir olmayı sağlamaktır. Ucuz enerji girdilerini temel alan bir teknolojiye sahiptirler.

Teno-ekonomik paradigmanın hammaddesi enformasyon olan teknolojilerdir. Paradigmada teknolojilerin yayılımı, teknoloji ağları çok önemlidir.

Yeni teknolojinin yayılımı, toplumsal gelişmeyi şekillendirir. Belirli teknolojiler ise son derece bütünleşmiş bir sisteme dönüşerek yayılma hızlarını arttırabilirler.

1 Yorum
  1. zafer bozca says

    Eğer, teknolojik paradigma, teknolojik bir yeniliğin toplumsal yapıda bir dönüşüm süreci gerçekleştirebileceğini düşünüyorsak ve kurumsal ve teknolojik çatışmadan çıkacak sonucun durgun durumdan yeni bir büyüme süreci başlatacağı anlamına gelir. örnek 20. yüzyıl başında otomasyon teknolojileri ile sanayi toplumunu yaratan fordist üretim modelini 20. yüzyılın sonlarına doğru iletişimde teknolojik devrim ile toplumsal kurumların bilgi toplumuna dönüşme sürecini başlatmasıdır. Bilgi toplumunda yeni gelişmelere örnek ise e-ticaret ve e-devlet olarak gösterilebilir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.