Para Ekonomi Blogu Borsa Dolar Euro Altın Pazarlama Reklam Haber analiz Paranomist iibf iktisadi bilimler fakültesi Haberleri ingilizce makaleler piyasalar

Telafi Çalışması Nedir? Olumuz Hava Koşullarında Ofise Gelmeli Miyiz?

0

Bu aralar son birkaç yılın en zor kışlarından birini yaşıyoruz ve zorlu kış şartları iş hayatını da olumsuz etkilemektedir. Hem işveren hem de çalışan bu süreçte bir takım problemler ile karşılaşmaktadır; ulaşım imkânlarının zorlaşması, iş kazalarında artış, verimli çalışmaların yapılamaması…

İşverenlerin, çalışanlarını bu olumsuz hava koşullarında işe çağırıp çağırmama konusunda iyi düşünmeleri gerekir. Çünkü işveren işe gelen çalışanlar için ulaşım, yemek, ikram, maaş, elektrik, su, doğalgaz gibi maliyetlere katlanmaktadır. Bunun karşılığında çalışanlar verimli çalışamaz ve ortaya koyduğu iş/ürün/hizmet yeterli düzeyde olmazsa çalışanlara izin vermek ve sonrasında telafi çalışması yapmak hem işveren hem de çalışan açısından faydalı olacaktır.

Zorlu hava koşullarında çalışanların işyerine varması oldukça sıkıntılı olacak, ofis dışında çalışanlar için işlerini yapmaları zorlaşacak, iş kazası geçirme olasılığı artacak. Çalışanlar moral ve motivasyon olarak olumsuz şekilde etkilenecek. Bu benzeri sıkıntıların yaşanmasına işverenler telafi çalışması kararı alarak engel olabilir.

Telafi çalışması nedir?

Telafi çalışması, çeşitli sebeplerden dolayı işin durması, işyerinin tatil edilmesi veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı sürelerin daha sonra çalışılarak telafi edilmesidir. Özellikle ulusal bayram genel tatil günlerinden önce veya sonra ya da deprem, şiddetli kar gibi doğa olayları ile iç savaş ve isyan gibi hallerde zorunlu olarak işyerinde işin durması söz konusu olabilir.

Uygulama kriterleri;

  • İşveren; çalışılmayan süreler için telafi çalışmasını en geç 2 ay içinde yaptırmalıdır.
  • Bu şekilde yapılan telafi çalışmaları fazla çalışma veya duruma göre fazla sürelerle çalışma kabul edilmez. Yani bu çalışmalar için işçilere ekstra ücret ödenmez.
  • Telafi çalışması, günlük 11 saati aşmamak şartıyla günde 3 saatten fazla yapılamaz.
  • Tatillerde (hafta tatili, remi tatiller vb.) telafi çalışması olmaz.

Örnek-1: İşyerinin tatil edilmesi

Perşembe gününden pazar gününe kadar devam eden bir kurban bayramı öncesinde işveren pazartesi, Salı ve çarşamba günlerini kendi tercihiyle tatil ederse, bu 3 günlük çalışma süresini 2 ay içerisinde işçilere telafi ettirebilir.

Örnek-2: İşçinin izin istemesi üzerine telafi çalışması

Yıllık izin hakkını bitiren bir işçi, işvereninden 4 günlük ücretli izin talep edebilir ve buna karşılık telafi çalışması yapmayı kabul ederse ve işvereninde uygun görmesi halinde bu işçiyi izne gönderir. İşveren, işçinin dönüşünü takip eden 2 ay içinde işçiye toplam 4 günlük çalışma süresi kadar telafi çalışması yaptırır.

Örnek-3: Zorunlu nedenle işin durması

Pazartesi ve Salı günü yoğun kar yağışı ve buzlanma olması halinde ulaşım imkânı sağlıklı gerçekleşmeyeceği için işveren zorunlu nedenle bu 2 günü tatil edebilir ve normal çalışma döneminin başlamasını takip eden 2 ay içerisinde çalışanlarına 2 günlük çalışma süresini telafi ettirebilir.

Yargıtay kararı (9. HD, Esas No: 2007/27667, Karar No: 2008/5298, Tarih: 17.03.2008);

İşlerin azalması nedeniyle işlerin tatil edildiği, davalı işverenin iki aylık süre içinde telafi çalışması talep ettiği ve telafi çalışmasının cumartesi yapılmasını istediği, dolayısıyla günlük çalışma süresi olan 11 saati aşmadığı, davacı da bir kısım arkadaşı ile telafi çalışmasına katılmak istemediği ve katılmadığı, dolayısıyla feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile işe iade davasının kabulüne karar vererek işçinin işe iadesine karar vermiştir. Davada, işyerindeki işin durma sebebinin “zorunlu nedenlerle işin durması” olduğu saptanmıştır. Davalı işveren işin tatil edildiği günleri haftanın beş günü çalışılan işyerinde çalışılmayan cumartesi günü telafi etmek yoluna gitmiş; davacı işçiye 10 saat telafi çalışması yaptırmıştır. Yargıtay kararında, telafi çalışması yapılmasının koşullarının bulunup bulunmadığını değerlendirmeden, çalışılmayan cumartesi günü ile günde üç saati aşan telafi çalışmasının yapılamayacağına hükmetmiştir.

Selçuk Üniversitesi-İktisat bölümü mezunudur ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Bordro Uzmanı olarak çalışmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İlgi alanları; İnsan Kaynakları, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.