Thomas Robert Malthus

0

Klasik iktisadi düşüncenin önemli bir ismi olan Thomas R. Malthus esasında din adamıdır. Onun en önemli çalışmaları nüfus artışı ile gıda ürünlerinin artışı arasındaki ilişkinin belirlenmesi üzerine olmuştur ve bu incelemeleri onun tanınmasını sağlamıştır.

Malthus’a göre sefaletin kaynağında sosyal sebepler yatmaktadır. Şu şekilde açıklamıştır bunun nedenini, nüfus artışı geometrik bir hızla (1,2,4,6…) artarken, gıda maddelerinin artışı aritmetik bir hızla (1,2,3…) artmaktadır. Nüfus artışı hızı kontrol altına alınmalıdır.

Malthus gıda maddeleri artışının nüfus artış hızına yetişemediğini savunmuş ve bunu azalan verimler yasasına dayanarak açıklamıştır. Azalan verimler yasası; toprağın verimi kullanılan sermaye ve yeni üretim teknikleri ile belirli bir düzeye kadar artar ve bu düzeyden sonra yeni sermaye mallarının kullanımı verimi daha fazla arttırmayacaktır.

Düşünür nüfus teorisi ve rant teorisi arasındaki ilişki ile ilgili çalışma yapmıştır ve ona göre nüfusun hızlı bir şekilde artışı, gıda maddelerinin fiyatında yükselmeye ve verisiz alanların üretime açılması ile maliyetlerde artışa ve dolayısıyla tahıl fiyatlarında yükselmeye sebep olacaktır. Bu görüşü Malthus ‘u kötümser yapan özelliği olarak karşımıza çıkmıştır.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.