Tıkanma ve Yeniden Uyum 1954-1961

0

1954 ve 1961 yılları arası liberal dış ticaret politikaları sona ermiştir, ekonomi göreceli olarak durgunluk içerisinde dalgalanmalar yaşanmıştır. İhraç malları talebi azalmıştır ve dış kaynakların artmasından kaynaklanan sorun ithalatta sınırlamayı beraberinde getirmiştir. Demokrat Parti döneminde devlet özelleşmeyi savunmuş ve kamu yatırımlarını desteklemiş ve genişletmiştir bunun sonucu olarak ise kamu yatırımlarının milli gelir içindeki payı artmıştır.

1954 sonrası altı yıllık süreç sosyal sınıflar arsındaki yaşamı da etkilemiştir. Çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın arttığı yıllar olmuştur. Bu tarihler arasında liberal bir dış ticaret rejiminin uygulanamayacağı öngörülmüş ve bu sebepten dolayı dış ticaret kontrolleri yaygınlaştırılmış, ancak dış ticaret açıkları giderilememiştir. 1958’de istikrar programı yürürlüğe konmuş ve 1960, 1961 yılları daha planlı ekonomi dönemleri olmuştur. Bu dönemde dış ticaret rejimi uygulanmaya konmuş ve serbest ticaret rejiminin sebep olduğu dış açıkları, korumacı politikaların aksine dünya ekonomisiyle kurulmakta olan bütünleşme biçimine devam edilerek çözüm yolları aranmıştır.

1958-1961 yıllarında hükümetler serbest ticaretçi olmaktan çok deflasyonist özellikler taşıyan istikrar politikalarını uygulamıştır. Ayrıca bu dönem kendinden önceki yıllara göre milli gelirdeki düşüşler artmıştır.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.