Turizm ve Cari Açık

1

TURİZM VE CARİ AÇIK

19. yüzyıldan beri süre gelen, ülkelerin ve bölgelerin ekonomilerini oldukça etkileyen dallardan birisi turizm olmuştur. Özellikle sanayi devriminin etkisiyle gelişen ulaşım ve konaklama yenilikleri ile birlikte geniş kitlelere yayılmıştır. Sanayisi gelişmiş ülkelere mal ve hizmet satamayan fakat onlardan mal ve hizmet almak zorunda olan ülkeler için çok önemli bir gelir kaynağı olmuştur.

Şimdi Türkiye’nin verilerine bakarak turizm gelirlerinin ekonomide nasıl büyük bir etkide bulunabileceğine bakmadan önce ekonomiyle yakından ilgilenmesine rağmen birçok insanın karıştığı birkaç noktaya değinelim.

Halk arasında cari açık, yıllık ithalat miktarının ihracat miktarından fazla gelmesi olarak bilinir. Ama bu çok yanlış bir bilgidir. İthalatın ihracattan fazla gelmesi ödemeler bilançosunun cari işlemler kaleminin mal ve hizmet ticareti hesabında oluşan dış ticaret açığı demektir. Cari açığı elde edebilmemiz için dış ticaret açığının üzerine diğer bir kalem olan uluslararası hizmetler hesabını eklememiz gerekir. Eğer bu hesap eklendiğinde sonuç halen negatif ise o zaman cari açıktan bahsedebiliriz.

Güçlü bir hesap olan uluslararası hizmetler hesabı, turizm ve bankacılık gelir ve giderlerinden ve uluslar arası faktör gelir ve giderlerinden oluşur. Dış ticaret açığı olan bir ülkeye cari fazla bile verdirebilir. Bizde yeniden konumuza dönüp turizmin ödemeler bilançosunu nasıl etkilediğini artık görebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 verilere göre Dış ticaret açığının 79 milyar dolara yükseldiği duyurulmuştur. Turizm gelirleri bir önceki yıla göre 2 milyar 652 milyon dolar tutarında artarak 27 milyar 997 milyon dolara, turizm giderleri ise 4 milyar dolara ulaştı.

Bu rakamlar uluslararası hizmetler hesabına oldukça iyi yansımış demek ki bankacılık, sigortacılık ve uluslararası faktör gelir-giderlerde eklenince pozitif etki devam ederek dış ticaret açığına eklendiğinde yaklaşık 14 milyar dolar düşürmeyi başarmış ve cari açık rakamı 65 milyar dolar olmuştur.

Böylelikle hem turizmin ekonomiye etkisini hem de dış ticaret açığı ve cari açık farkını görmüş olduk.

1 Yorum
  1. İbrahim Karayel says

    Emek yoğun bir sektör olan turizm, istihdam açısından da önemli.Sektördeki büyüme,istihdam artışını da beraberinde getiriyor.Ayrıca doğrudan ya da dolaylı olarak onlarca sektörü harekete geçiren,ivme kazandıran bir lokomotif konumunda.İnşaattan, tarım ve hayvancılığa kadar.Umuyoruz hedefler şaşmaz.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.