Türkiye: 2005-2015 Yılları Arasında Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İçindeki Payı (GSYİH)

0

Aşağıdaki grafik, 2005-2015 yılları arasında Türkiye’de ekonomik sektörlerin gayri safi yurtiçi hasıla içerisindeki payını (GSYİH) göstermektedir. 2015 yılında tarımın, GSYİH içindeki payı yüzde 8,53 iken, sanayi ve hizmet sektörleri sırasıyla yüzde 26,51 ve yüzde 64,96 oranlarında katkıda bulundu.
Yıllar bazında inceleyecek olursak; Tarım sektörünnün GSYIH içerisindeki payının düzenli olarak azalığını görmekteyiz. Sanayi sektörünün yıllar içerisindeki payı neredeyse sabit olmasına karşın, tarım sektöründen kalan boşluğun Hizmet Sektörü ile tamamlandığı görülmekte.

“Usta bir iktisatçı…bir dereceye kadar matematikçi, tarihçi, devlet adamı ve filozof olmalı…Geçmişin ışığında, geleceği amaçlayarak bugünü çalışmalı. İnsan doğasının hiçbir parçasını, dikkatinin dışına atmamalı…Bir sanatçı kadar soğuk ve dürüst, buna karşılık bazen bir siyasetçi kadar dünyaya yakın olmalıdır.”. John Maynard Keynes

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.