iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu

Türkiye De Turizm Sektörü Ve Ekonomik Büyüme

0


Türkiye’de çağdaş turizm1980’li yıllarda başlamış olmasına rağmen, turizmin temellerinin 1963 yılına dayandığı görülmektedir. 1980 yılından itibaren serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte ihracata dayalı sanayileşmenin de etkisiyle birlikte turizm gelirlerinin iktisadi büyüme için önemli bir yeri bulunmaktadır. Turizm sektörü bir hizmet sektörü olduğu için ekonomiye etkisi hızlı olmaktadır. Günümüz dünya ekonomilerinde ekonomik durgunluğun aşılması için turizm gelirleri ekonomiye çabuk adapte olması nedeniyle oldukça önemlidir. Turizmden elde edilen gelirler ülkenin ödemeler dengesi üzerinde olumlu etki yaratırken, Turizm sektörünün ekonomiye en önemli etkisi istihdam yaratmasıdır.

Turistlerin gittikleri ülkede yaptığı tüketim harcamaları ile artan turizm talebini karşılamak amacıyla yapılan turizm yatırımları, hem turizm sektörünü hem de diğer sektörlerin üretim faktörlerinin gelirlerini oluşturmaktadır. Öyle ki turizm sektörüne yapılan tüm yatırımlar alt ve üstyapıyı geliştirici etki göstermektedir. Diğer bir deyişle turizm sektörüne yapılan harcamalar sadece turizmi geliştirmekle kalmayıp, kendine ait alt sektörlerin, tarım ve sanayi gibi diğer 38 sektörle yakın girdi çıktı ilişkisi sağla

yarak onların gelişmesine yardımcı olmaktadır (Kozak ve Kozak, 2000: 90).

Türkiyede 1980 den itibaren gelişen turizm sektörü yukarda belirtildiği gibi Türkiye ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. En önemli katkı kalkınma için gerekli olan döviz girdisinin sağlanmasıdır. Gelen turistlerin ülkeye bıraktıkları döviz miktarının önemli boyutlara ulaşması nedeniyle ödemeler bilançosu içinde turizme de yer ayrılmıştır.  Türkiye ekonomisi için önemli olan turizm gelirleri ödemeler bilânçosunda ihracattan sonra gelen ikinci en büyük döviz kaynağı konumundadır. Bu nedenle geçmişten günümüze Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olan turizm; dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe etkileri nedeniyle ülkelerin üzerinde önemle durduğu bir konudur.

Tablo 1’de Türkiye ye gelen yabancı turist sayısı 1985 den bu yana düzenli olarak artmıştır. Dolayısıyla söz konusu artışa bağlı olarak, Türkiye deki turizm geliri de buna bağlı olarak yıllar itibariyle artmıştır. Özellikle 2000 yılından itibaren gelen turist sayısı ve gelirde önemli artış söz konusudur. Artışın bu kadar hızlı olmasının nedeni, tanıtımın etkin yapılması, ulaşım imkânlarının kolaylaştırılması ve tesis sayısının artan talebe uyum sağlamasıdır. Ayrıca ülkeye gelen kişi sayısının ve gelirin sürekli artmasının bir diğer nedeni de Türkiye’de turizme yapılan yatırımlar ve verilen teşviklerin her geçen yıl artmasıdır. Dünya Turizm Örgütü (WTO)’nün hazırladığı bir rapora göre, 2020 yılında turist sayısının dünya genelinde 1,6 milyar dolar civarında olacağı öngörülmektedir. Bu rapora göre; 2020 yılında Türkiye, turizmden en çok pay alan ilk on ülke arasına giremeyecektir (Bulut, 2000:76).

2009 ve 2010 yılında dünya genelinde en fazla turisti Fransa’nın ev sahipliği yaptığı görülmektedir. 2. sırayı ABD, 3. sırayı ise Çin almaktadır. Türkiye ise bu sıralamada 7. sıradadır. 2009 yılına kıyasla 2010 yılında turist sayısındaki değişim %5.9 dur. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020 yılı hedefi ise 60 milyon turist ve 50 milyar dolarlık gelirdir (Kandır ve Karadeniz, 2008: 212-214).

Tablo3’den görüldüğü üzere Gelen turist sayısında 7. olan Türkiye 2010 yılında elde ettiği turizm geliri bakımından dünyada 10. büyük ülke konumundadır. Buda ülkemizin turizm gelirleri konusunda turist sayısı kadar başarılı olamadığını göstermektedir. Turistlerin ülkemizde kısa süreli geldiğini, yeterince para harcama yapmayıp, döviz bırakmadığını göstermektedir. Oysa ABD ve İspanya turizm gelirleri konusunda oldukça başarılıdır. Gelen turist sayısına oranla daha fazla turizm geliri elde ettiğini göstermektedir.

Türkiye’de turizm sektörü gerek tesis sayısı, yatak sayısı ve gelen konuk sayısı itibariyle geliştirilebilecek bir yapıdadır. Öncelikli turizm bölgelerinde gerçekleştirilecek altyapı hizmetleri, yabancı turistin talebine uygun konaklama tipleri, yabancı ve Türk charter havayollarının yeni hatlar açması,  havayolu ulaşım ağının genişletilmesi ve tur operatörlüğü konularında gerekli yatırımların yapılması gelen turist sayısını etkileyen başlıca faktörlerdir

Ege Üniversitesi iktisat bölümü ve Uluslarası ilişkiler (çift Anadal) Mezunudur ve özel bir bankada Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktadır. iktisat alanındaki araştırmalarını ve birikimlerini iktisadi.org üzerinden paylaşarak sitenin oluşmasını sağlayan Meryem, iktisat tarihi çalışmalarına devam etmektedir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.