Türkiye Ekonomisi’nde Tarım Sektörü

0

turkiye-ekonomisinde-tarim-sektoru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce (TOBB) hazırlanan Tarım Sektörü Raporuna*  göre tarımın ülke ekonomisindeki yeri incelenmiştir. Buna göre, Türkiye’nin  77,9 milyon hektarlık toprağının 26,3 milyon hektarını tarım arazileri oluşturmaktadır.

Çalışmada 2002 ve 2011 yılları karşılaştırılarak sunulmuştur. Buna göre, Ülke nüfusunun artması ve şehirleşme gibi unsurlar tarımın uğraş alanı olmasını azaltmıştır. Milli gelir karşılaştırmasına göre, 2011 yılında tarımın payında azalma olmuştur. Tarımla ilgili geleneksel yöntemlerin yerine yenilerinin kullanılması, tarımdan elde edilen kişi başına geliri arttırmıştır. Tablodan ihracat ve ithalat değerlerinin fazla etkilenmediği görülmektedir.

 

*Rapor, 2013 yılında hazırlanmıştır

**Kaynak: TOBB, Türkiye Tarım Sektörü Raporu, 2013

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.