Türkiye’de İmalat Sanayi Üretimleri,Yatırımları ve Katma Değer

0

 İmalat Sanayideki Sabit Sermaye Yatırımları(SSY) ve Katma Değerler

(1998 fiyatlarıyla Bin TL)

  Katma Değerler   Sabit Sermaye Yatırımları  
Yıllar İmalat GSYİH İmalat Toplam SSY
1998 16.791.078 70.203.147 3.101.158 16.229.649
1999 15.933.358 67.840.570 2.572.195 13.702.297
2000 17.037.385 72.436.399 3.219.123 16.116.405
2001 15.736.113 68.309.352 2.042.834 11.195.045
2002 16.192.617 72.519.831 3.038.760 12.881.304
2003 17.552.856 76.338.193 4.175.746 14.818.710
2004 19.645.369 83.485.591 6.631.257 18.884.408
2005 21.249.692 90.499.731 8.261.909 22.251.225
2006 23.033.310 96.738.320 9.917.189 25.234.305
2007 24.326.791 101.254.625 10.272.768 26.259.983
2008 24.290.306 101.921.730 9.454.174 24.891.676
2009 22.538.467 97.003.114 6.640.152 19.848.325

Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler(1950-2010).

Türkiye’de 1998-2009 yılları arasında imalat sanayide kişi başına düşen katma değere bakıldığında bu değerlerin arttığı görülmektedir. 1998 yılında 4.849 Bin TL olan kişi başına katma değer 2009 yılında 5.707 Bin TL olmuştur. (Tablo1). Sanayileşmiş ülkelerde kişi başına düşen katma değerin yüksek olduğu görülmektedir. Çünkü bu ülkelerde üretimde ileri teknoloji kullanılmaktadır ve bu da makine verimliliğini yükseltmektedir. Bu durumda imalat sanayideki girdi miktarı azalmaktadır. Yani daha az girdiyle daha çok çıktı elde edilmektedir. Bu nedenle kişi başına düşen pay daha fazla olmaktadır ve sanayileşmiş ülkelerde bu yüzden yüksek kişi başı katma değer vardır.

Tablo2: İmalat Sanayi Üretiminin Yapısı (%)

Teknoloji yoğunluğu 1970 1980 1991 1998
Yüksek 2,0 2,0 5,4 4,0
Orta 15,2 15,9 22,6 22,5
Düşük 82,8 82,1 72,0 73,5

Kaynak: Mustafa TURHAN ve Mehmet ATALAY “Küreselleşme, Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türk İmalat Sanayi.”

Türkiye’de 2002-2009 yılları arasında imalat sanayi sektöründe üretilen mallara katma değer cinsinden bakarsak, günümüzde daha çok düşük teknolojili ürünlerin üretildiğini görüyoruz. 2002 yılında %5,1 yüksek teknolojili ürün üretilirken 2009 yılında %3,7 yüksek teknolojili ürün üretilmiştir. (Tablo2).

Tablo:3 Türkiye’de İmalat Sanayi Üretimi ve İhracatının Yapısı (%)

  Üretim İhracat
Teknoloji yoğunluğu 2002 2008 2009 2002 2008 2009
Yüksek 5,1 3,5 3,7 6,2 3,1 3,5
Orta-yüksek 18,2 25,6 24,4 24,3 30,9 30,4
Orta-düşük 26,7 31,6 29,9 22,8 37,7 34,4
Düşük 50 39,3 42,1 46,8 28,3 31,7

Kaynak:akifhamzacebi.org


 

Cevap Yaz

Your email address will not be published.