Türkiye’de İnternet Kullanım Oranları (2017)

0

Günlük hayatımızda bilgisayarlarımız ve akıllı cep telefonlarımız ile gerçirdiğimiz zaman gittikçe artıyor. Zaman geçtikçe artık dijital dünyadan daha fazla hizmet alır hale geldik. Fakat buna rağmen Türkiye’nin internet nüfusu, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha yavaş geliştiği görülmektedir. Bu yavaş gelişmenin arkasındaki sebepler arasında ise kişisel bilgisayar sayısının azlığı ve gelir seviyesindeki düşüklük gösterilebilir. Ancak ülkemizde İnternet sektörünün büyük bir gelişme potansiyeline sahip olmasıyla önümüzdeki yıllarda İnternet nüfusunda hızlı bir artış beklenmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 yılında gerçekleştirdiği Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre bilgisayar ve İnternet kullanımı 2017 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %56,6 ve %66,8 oldu. Bu oranlar 2016 yılında sırasıyla %54,9 ve %61,2 idi. Bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %65,7 ve %75,1 iken, kadınlarda %47,7 ve %58,7 oldu.  2017 yılı Nisan ayında hanelerin %80,7’si evden İnternete erişim imkânına sahip oldu. Bu oran 2016 yılının aynı ayında %76,3 di.

2012 yılında %4 olan internet kullanımı 2016 yılına gelindiğinde 46.2 milyon internet kullanıcısı ile %58 oranına ulaşmıştır. Araştırmalara göre 2020 yılının tahmini internet kullanım oranları %76’yı göstermektedir.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2011 mezunuyum. Eğitim sektöründe Rehber Öğretmen, Türk Telekom'da Sosyal Medya İçerik Editörlüğü deneyimlerimden sonra 2 yılı aşkın süredir kariyerime İnsan Kaynakları alanında devam etmekteyim. İşini daha iyi yapabilmeyi kendine vizyon edinmiş, çalışmayı seven, sosyal yönü güçlü bir kişiyim.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.