Türkiye’de işsizlik

0

21579_img_1_16_15_11_2016-688808682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK

TÜRKİYE’DE 2016 AĞUSTOS İŞİZLİK VERİLERİ

Yukarıdaki grafikte Türkiye’de 2015- 2016 ağustos aylarında Türkiye’de işsizlik verilerindeki değişimleri göstermektedir. Türkiye’de işsizlik 2015 ağustos ayında 10,1 oranında iken 2016 ağustos ayında 1,3 puanlık artış ile 11,3 seviyelerinde olmuştur.
tablodan görüldüğü üzere genç nüfustaki işsizlik seviyesinde de geçen yıla göre 1,6 lık bir artış söz konusudur. 2015 ağustos ayında 18,3 olan genç nüfuzun işsizlik oranı 1,6 puan artış ile 2016 8.ayda 19,9 seviyelerine ulaşmıştır.

Tüm bunların yanında Türkiye de istihdam oranında azalış olmuştur. 2015 ağustos ayında 46,8 olan istihdam oranında 0,1 azalış olmuştur ve 2016 ağustos verilerinde bu oranın 46,7 olduğu gözlenmiştir.

işgücüne katılma oranlarına baktığımızda bu oranın erkeklerde aynı seviyede kalarak 72,6 kaldığı görülmüştür. kadınlarda ise bu oranın arttığı görülmüştür. kadınlarda işgücüne katılma oranının 2015 yılına göre 1 puan arttığı görülmüştür. 2015 kadın işgücüne katılım oranın 32,1 den 33,1 e artmıştır. bu oranın yükselmesi kadınların daha fazla işgücünde yer almaya başladığını göstermektedir.

Kayıt dışı istihdam oranında ise 2015 yılına göre 0,5 puanlık azalma olmuştur. 2015 yılının ağustos ayı verilerinde kayıt dışı oran 35,1 iken 2016 yılının aynı ayında 34,6 olmuştur.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.