Türkiye’nin İmalat Sanayi İhracatının Yapısı

0

Sabit sermaye yatırımlarının üretimi arttırıcı nitelikte olması sebebiyle de ihracat miktarları artış göstermektedir. Sabit sermaye yatırımları sadece ihracatı değil, ülkenin üretimini, genel refah düzeyini ve kullandığı teknoloji düzeyini de arttıran bir etkendir. literatür taramalarında sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayi ihracatını olumlu yönde etkilediği savunulmaktadır.

1998-2009 dönemi verileri GSYİH‘ye göre, 2006 öncesi veriler GSMH’ye göre hesaplandığından, yapılan araştırmanın günümüze daha yakın olması bakımından ve 2011 verileri henüz yayınlanmadığından 1998-2009 dönemi arası rakamlar kullanılmıştır.

. Türkiye ihracat payını arttırabilmesi için de dünya ticaretine paralel değişimler geçirmelidir. Sanayi sektöründe yeni ve özgün ürünler üretebilmek için çevreye ve tüketici tercihlerine göre üretim benimsenmelidir. Böylece hem farklı hem talep gören ürünler üretilmesi ile ülkemiz ihracat açısından belirli mallarda daha üstün konuma gelebilecektir. Yaratılan katma değerin yüksekliği için sabit sermaye yatırımlarının daha teknolojik içerikli ve kullanılan teknolojiyi arttırıcı nitelikte olması gerekmektedir.

imalat

Cevap Yaz

Your email address will not be published.