SCM=S&OP

0

İş dünyası hızlıca değişti. Var olan iş dünyasının yerine nispeten daha durağan ve doğrusal olan tedarik zincirleri yönetimine sahip dikey entegre şirketler aldı. Üreticiler dört duvar arasına sıkışıp kalmaktansa kendi imalat ve fason tekniklerini keşfedecekleri ticaret olanaklarına hızlıca erişti.

Böylece, günümüzün karmaşık, dinamik ve değişken tedarik zinciri ortamının verimli ve etkin derecede planlanması önem arz ediyor. Bununla başa çıkmak ve planlamayı doğru bir şekilde yapabilmek için planlama tabanlı çözümlerin periyodik ekrana aktarılması kaçınılmaz oluyor.

Tedarik Zinciri Yönetimi’nde yapılan hızlı planlamalar hızlı tepkimeye yol açıyor. Hem firmaya hem de sisteme maliyet  ve iş akış yönetiminin gecikmesine sebep oluyor. Halbuki ; işbirlikçi bir planlama sistemi istisnaların çoğunu yok ederek hızlı çözümler sunabilir. Teknik beceriler ve bunlara yöneltilen bakış açısı  var olan dört duvarın sınırlarını oldukça genişletebilir.

İş dünyasının değişimi, kullanılan iş modellerinin değişimine de yol açtı. Dikey entegre üreticileri ile yönetilen tedarik zincirleri giderek küresel işletmelerden ya da dış kaynak kullanımından yararlanarak ticaret ağının oluşmasını sağladı.Bu değişiklikler ile artan sarf malzemeleri , müşteri talep ve hatta ürün hatlarının yarattığı problemleri belli bir ölçüde azalttı.

Tedarik Zinciri Yönetimi’nde yer alan Satış ve Operasyon Planlaması (S&OP) var olan istisnalara yeni çözüm olanakları sunmaktadır. Bunun için iki farklı yaklaşım incelenir. İlk yaklaşım yeniden planlamayı belirtmektedir. Öte yandan, ikinci yaklaşım ise marka sahipleri, sözleşme üreticileri, tedarikçileri ve diğer ticari ortaklar da dahil olmak üzere genişletilmiş bir ağ planlaması ile işbirliği sağlamaktır.

Tedarik yöneticilerin bilgi ve beceri özelliklerini dikkate alınmaksızın geleneksel planlama yaklaşımı ele alınabilir . Bu durumda “Satış ve Operasyon Planlaması” geleneksel planlama yönteminin var olmadığı bir dünyada uygulanabilmektedir. Buna karşılık ortak bir strateji yönetimi etrafında inşa edilmiş bu yaklaşım ortaya çıktıkça var olan istisnaları belirlemek ve aksakları ortadan kaldırmak için dış ortaklar ile iş birliği çalışmasında bulunarak bir takım çalışması gerçekleştirilmelidir.

Biz çoğu zaman eksik ve sürekli olan verilerle , olayları ve durumları belirsizlik ortamında planlıyoruz. Gömülü varsayımlarla dinamik ve reel bir dünyadan uzaklaşmış oluyoruz.

MRP (Material Resource Planning) tarafından işletilen bir firmayı baz alalım.

Pazartesi sabahı :MRP tarafından üretilen gereksinimleri e-posta, telefon, faks ve elektronik dahil tüm dökümanlar  tedarikçi ve diğer ticaret ortakları ile paylaşılmalıdır.

Salı sabahı :Tedarikçileriniz ihtiyaçlarınızın karşılanıp karşılanmadığı ve ile ilgili geri dönüşlerde bulunabilir.

Çarşamba günü:  Geç saatlerde istisnaların ele alınması ve asıl sürecin işlenmesi başlamıştır.

Perşembe günü: İstisnalara çözümlerin üretilmesi

Cuma günü : Aktif olarak çözümlerin uygulanması ve geri bildirimlerinin  oluşması sağlanıyor.

Bu yaklaşım kurumsal MRP sonuçlarını dağıtmak ve hızlı ve otomatik yanıtlar almamızı sağlayan bir bağlantı katmanı ile ticaret ortaklarının birden fazla katmanı ile marka sahibi bütünleştiriyor.

Oliver Wight tarafından 1980’lerde  oluşturulan Satış ve Operasyon Planlama tüm işletme fonksiyonların entegrasyonun sağlanması açısından tedarikçilere bir iş yöneti modeli oluşturmaktadır.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.