Ulusal Yenilik Sistemleri Türkiye Örneği: Neredeyiz?

0

Bu noktaya kadar ulusal yenilik sistemlerinin bir ülkenin dünya işbölümündeki konumunu nasıl etkilediğini görmüş olduk. Merkantil dönem itibari ile ulusal bir yenilik sistemi yaratmış olan İngiltere, Almanya ve Amerika gibi ülkelerin bugün dünya ekonomisini nasıl yönlendirdiklerini ayrıca açıklamaya gerek olmadığını vurgulayarak, Türkiye’nin ulusal yenilik sistemleri oluşturmada nerede olduğuna kısaca değinelim. 2011-2016 Ulusal bilim, teknoloji ve yenilik stratejilerini, “Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürebilen Türkiye.” (Tübitak,2010:5) olarak belirlemiştir.

İthal ikameci sanayileşme döneminde net bir biçimde başlayan çalışmalardan şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda, Türkiye’nin Ulusal yenilik Sistemlerini oluşturma konusunda hala yeterli konuma gelmediğini görmekteyiz. Dünya’da AR-GE harcamalarının GSMH içindeki payını incelediğimizde görüyoruz ki, 0.85’lik bir oranla OECD ortalamasının da altında kalmaktadır. Yine, bilimsel yayın ve makale sayısı, patent sayısı bakımından hem kendi içinde hem de Kore ile karşılaştırıldığında çok düşük düzeylerde kaldığını net bir biçimde söyleyebilir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.