Uluslararasi Finans Kapitalinin Egemenliği 1989-1998

0

Türkiye ekonomisi 1989-2009 arası uluslar arası finans kapitaline mahkûm yılları olmuştur.1994, 1998-1999, 2001 ve 2008-2009 yıllarında Türkiye ekonomisi krizle karşı karşıya gelmiştir.1989’da işçi sınıfında bir direnme, başkaldırış hareketi başlaması mevcut siyaseti ve popülizmi etkilemiş ve iktisat politikalarının yönünü belirlemiştir. Bu tarihte sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlanmalara son verilmiştir.1989’da arbitraj kazançları yükselmiş ve finans kapital, iç kazanım ve dış kazanımlar için altın çağ olmuş ve 89 dönemi kendinden sonrasını etkilemiştir.

Dış ticarette serbestleşme politikaları 1989 yılında da devam eden politika olmuş ancak 1995’te bu politikadan vazgeçilmiştir. Emekçi sınıflar 1989 öncesi olumsuz süreci kendi lehlerine çevirmeyi başarmışlar ve işçi ücret/maaşları yükseltilmiştir. Maaşların yükseltilmesi KİT’leri mali krizle karşı karşıya bırakmıştır. Bu dönem popülist uygulamalar bütçeye yansımış ve kamu açıklarının artmasına neden olmuştur. Kapitalist sistemdeki değişmeler iktisadi politikaları etkilemiştir. Neoliberalleşme ile sermaye hareketleri serbestleşmiş ve bu serbestleşme uluslar arası finans kapitalin temelini oluşturmuştur.

1989-1997 yıllarına damgasını vuran yönelişler, popülizm ve sermayenin serbestleşmesini doğurmuştur. Ayrıca Türkiye bu ara dönemlerde bazı zamanlar IMF kararları olmadan politikalar alıp uygulamıştır. Bu dönemin enflasyonu 1980’lerdeki gibi yüksek düzeyde belirlenmiştir. Sermayedeki serbestleşme dış kaynak girişlerini arttırmış ve kamu açıklarını desteklemiştir. Türkiye’nin dış borç stoku artmış ve ekonominin yapısında önemli boyutta bozulmalar yaşanmıştır.

1989 ve sonrası on yıllık dönem, Türkiye’nin dünya ekonomisiyle bütünleştiği ve artı kazanımın burjuvazinin belli bir kısmı ve ulusal ekonomi tarafından paylaşıldığı dolayısıyla finans kapitalin ön plana çıktığı yıllar olmuştur.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.