Yetkinlik Bazlı Mülakat – STAR Tekniği

0

Yetkinlik bazlı mülakat-STAR Tekniği, işe alım konusunda birçok kurumun kullandığı bir yöntemdir. STAR kelimesi, ingilizce State(Durum), Task(Görev), Action(Davranış/Hareket), Result(Sonuç) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşur.  Doğru sonuçlara ulaşabilmek adına güzel bir uygulama olan bu tekniğin olumsuz yanları da vardır. Örnek olarak bahsedecek olursak; yeni mezun bir aday ile karşı karşıya kaldıysanız, kendi yetkinliklerini tanımlayabilecek tecrübeye sahip olmadığından akıcı bir mülakat süreci geçiremezsiniz. Bir başka örnek; yetkinlik bazlı mülakatlara daha önce defalarca girmiş tecrübeli bir aday ile mülakat gerçekleştirecekseniz, aday bu mülakata daha önceki tecrübelerinden yola çıkarak yanlışlarını da düzelterek daha hazırlıklı gelebilir ya da mülakatı yapan kişinin STAR tekniği hakkında çok bilgisi ve pratiği olmadığı takdirde yine akıcı bir mülakat geçirilememektedir.  Günümüzde oldukça fazla kullanılan bu teknik, mülakat görüşmelerinin ilerleyişini belirlemektedir.

STAR tekniğinin mantığı, mülakata giren adayın geçmişte yapmış olduğu işlerin, gerçekleştirip sonuca ulaştırdığı görevlerin ve yaptığı işin yapılış şeklinin saptanmasının ardından, adayın gelecekte yapacaklarının da bu saptamalara paralel olacağı görüşüne dayanıyor.

Mülakat esnasında adaya STAR Tekniği uygulanırken yaşadığı olayın baştan sona anlatılması sağlanmalıdır. Bunu yapabilmek elbette zor olabilir hatta daha önce de belirttiğim gibi mülakatı yapan kişinin tecrübesi de mülakatın doğru yönetilmesi açısından çok önemlidir.

Yetkinlik bazlı mülakatlar, işe alımda günümüzde oldukça sık kullanılan bir tekniktir. Bu mülakatta da çoğunlukla karşılaşılan soruları başlıklar altında toplayacağım. Daha sonra cevap verme sırası sizde. Kolay gelsin.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Soru Örnekleri

 • Takım Çalışmasına Yatkınlık

Bir görev üzerine başkalarıyla birlikte çalıştığınız bir durumu anlatınız. Bir sorunla karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız bu sorunu çözmek için ne yaptınız? Sonuç ne oldu?
İş yerinizdeki diğer çalışanları da düşünmek zorunda kaldığınız bir durumdan bahsediniz. Bunun için neler yaptınız? Sonuç ne oldu?
İş yerinizde zor insanlarla karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız bu durumla nasıl başa çıktınız? Sonucunda başarılı oldunuz mu? Sizin “zor insan” tanımınızı öğrenebilir miyiz?
Başkalarıyla çalışırken elde ettiğiniz en büyük başarı neydi? Bu başarıya nasıl ulaştınız?
İş hayatınızda ekip arkadaşlarınızdan biriyle anlaşamadığınız bir durumu anlatır mısınız? Çözüm için neler yaptınız? Sonuç ne oldu?
Ekibin başarılı bir üyesi olarak görüldüğünüz ve  ödüllendirildiğiniz bir duruma örnek verir misiniz? Sizce başarınızın nedeni neydi?
İş arkadaşlarınızla beraber tamamladığınız bir projeye örnek verir misiniz? Bu projedeki göreviniz neydi? Göreviniz esnasında bir problemle karşılaştınız mı? Bu durumu nasıl çözdünüz?

 • Girişimcilik

Zor olmasına rağmen, işi tamamlamak için gereken her şeyi yaptığınız bir durumu anlatınız. Ne gibi problemlerle karşılaştınız? Nasıl üstesinden geldiniz?

İşinizle ilgili bir problemle karşılaştığınız bir durumu anımsayınız. Bir çözüm yolu ürettiniz ancak diğer çalışanlar bu duruma karşı geldiler. Kabul ettirmek için ne gibi bir yol izlediniz. Başarılı oldunuz mu?

 • Mücadelecilik

Baskı altındayken başarı/iyi bir satış elde ettiğiniz bir durumu hatırlayınız. Ne gibi bir sorunla karşılaştınız ve bu duruma ne gibi bir çözüm getirdiniz? Başarılı oldunuz mu?

Zor insanlarla çalışmanıza rağmen başarılı bir iş çıkardığınız bir durumu düşününüz. Bu başarıya ulaşmak için neler yaptınız?

 • Planlama

Yapılması gereken bir çok işiniz var. Hangi işin öncelikli olduğunu belirleyip, bu öncelik sırasına göre işlerinizi düzenlediğiniz bir duruma örnek veriniz.

Aynı anda birçok işle uğraşmanızın gerektiği bir durumdan bahsediniz. Bütün işlerin başarıyla tamamlanmasını nasıl sağladınız?

 • Kaliteye Yönelim

Üzerinde çalıştığınız işte hata bulunduğu bir durumdan bahsediniz. Bu durum karşısında nasıl bir çözüm ürettiniz. Hatalarınızı düzeltebildiniz mi?

 • Zaman Yönetimi

Aynı zamanda birden fazla işi yapmak zorunda kaldığınız bir durumu anlatınız. Ne gibi problemlerle karşılaştınız, bu durumu nasıl yönettiniz?

Önemli bir projenizi nasıl planladığınız ve yürüttüğünüzü anlatır mısınız? Zamanınızı nasıl planladınız? Ne gibi aksaklıklar yaşadınız? Nasıl çözdünüz?

Yapacaklarınızı yetiştiremeyecek durumda kaldığınız bir olayı anlatır mısınız? Durumu düzeltmek için neler yaptınız? Son bir sene içinde buna benzer durumlar hangi sıklıklarda görüldü? Bundan sonra bu tür durumları nasıl engellersiniz?

 • İkna Etme

Fikrinizi etkili bir şekilde çevrenize ilettiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Aktardığınız fikir neydi? Sonuç ne oldu? Tekrar aynı durumla karşılaşsaydınız neyi farklı yapardınız?
Karşınızdaki kişilerin fikir, beklenti ve tarzlarına göre ikna yönteminizi değiştirdiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Ne gibi sorunlarla karşılaştınız? Bunları nasıl çözdünüz?
Kişilerin dikkatini çekip bakış açılarını değiştirebildiğiniz derecede etki yaratabildiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Sonuç ne oldu?

 • Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerinizi talepleriyle karşılaştığınız bir durumu anımsayınız. Ne gibi problemlerle karşılaştınız? Taleplere karşılık verebilmek için geliştirdiğiniz yöntemleri anlatır mısınız?

Müşterinin beklentilerinin üstüne çıktığınız bir durumu anlatır mısınız? Neler yaptınız? Müşterinin tepkisi ne oldu?

Zor bir müşteri ile karşı karşıya kaldığınız bir durumu anlatınız. Bu durumla başa çıkmak için neler yaptınız? Başarılı oldunuz mu?

 • Etik Değerler

Yapacağınız iş için, değerlerinizden taviz vermeyi düşündüğünüz bir durumla karşılaştınız mı? Bunu nasıl çözdünüz?

Şirket içi bir bilgiyi gizli tutmanızın istendiği bir durumu anlatınız. Bu durum karşısında ne yaptınız?

 • İletişim Yeteneği

Her birimiz diğer insanlara vermek istediğimiz mesajı anlatmakta zorlandığımız bir durumda kalmışızdır. Başınıza böyle bir olayın geldiği bir durumu anlatınız. Bu durumla nasıl başa çıktınız?
İş arkadaşlarınız ya da yöneticinizle iletişim kuramadığınızı düşündüğünüz bir olaya örnek verebilir misiniz? Sizce sorun neydi? Kendinizi ifade etmek için neler yaptınız? Sonuç ne oldu?

 • İlişki Yönetimi

Uzlaşmacı ve sabırlı bir davranış sergilediğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Hangi konuda zorlandınız? Bu durumu aşmak için neler yaptınız? Aşabildiniz mi?

Karşınızdaki kişilerin neler hissettiklerini tahmin ederek davranışlarınızı ona göre ayarladığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız? Nelerle karşılaştınız? Nasıl çözdünüz?

Diplomatik davranarak görüş ayrılıklarının ve anlaşmazlıkların üstesinden gelebildiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Söz konusu görüş ayrılığı ve anlaşmazlıklar nelerdi? Sergilediğiniz davranış ne oldu?

 • Problem çözme

Bugüne kadar iş hayatınızda yaşamış olduğunuz en önemli problemi anımsayınız? Bu problemi çözmek için neler yaptınız? Çözebildiniz mi?

 • Yaratıcılık

Daha önceki işinizle ilgili olarak herhangi bir yeni yöntem geliştirdiğiniz ya da uygulama başlattığınız bir durumu anlatır mısınız? Bunu uygularken bir problemle karşılaştınız mı? Nasıl çözdünüz?
Başkalarının yaptıkları işleri iyileştirmelerini nasıl sağladınız?/sağlardınız? Bir örnekle anlatınız.

 • Yönetim Becerileri

Örgüt politikalarına bağlı kalınmasını sağladığınız bir durumu anlatınız. Bunu gerçekleştirirken ne gibi problemlerle karşılaştınız, nasıl aştınız?
Çalışanların, onlardan bekleneni yapmalarını sağladığınız bir durumu anlatınız. Bunu gerçekleştirirken ne gibi problemlerle karşılaştınız, nasıl aştınız?

 • Liderlik

Diğer çalışanların işlerinde en iyi sonucu elde etmelerine yardımcı olduğunuz bir durumu anlatınız. Problem yaşadınız mı? Yaşadıysanız nasıl aştınız?

Bir çalışanın yapamayacağını düşündüğü bir iş için, zorlu bir mücadeleye girmesine yardımcı olduğunuz bir durumdan bahsediniz. Sorunlarla nasıl başa çıktınız?

 • Analitik Düşünme Yeteneği

Birçok veriden anlamlı sonuçlar çıkarmanızın gerektiği bir durumdan bahsediniz. Ne gibi sorunlar yaşadınız? Nasıl çözdünüz?

Zor olduğu halde bilgi elde edebildiğiniz bir durumu anlatınız. Bilgiyi nasıl kullandınız?

Harekete geçmeniz gerektiği, ancak işinizde ne yapmanız gerektiğinden emin olamadığınız bir zamanı anlatınız.

 • Motivasyon

İşinizi en iyi şekilde yapmak için , fazladan iş yapmak zorunda kaldığınız bir durumu anlatınız. Ne gibi sorunlarla karşılaştınız? Bunları nasıl aştınız?

 • Karar Alma

İş hayatınızda almak zorunda kaldığınız zor bir kararı anlatır mısınız? Bu durumda karşılaştığınız problemler nelerdi? Nasıl çözdünüz?

Zor bir durumdan kurtulmak ya da bir sorunla karşılaşmamak için önemli bir kararı hızlı almak zorunda kaldığınız bir olayı anlatır mısınız? Bunu nasıl başardınız?

 • Strese dayanıklılık

Baskı ve stres altında çalışmak zorunda kaldığınız bir durumu anlatır mısınız? Bu durumla nasıl başa çıktınız?

Risk Alma

İş hayatınızda almanız gereken önemli bir risk ile karşı karşıya kaldınız. Bu durum karşısında ne yaptınız? Başarılı oldunuz mu?

 • Sonuç Odaklılık

Eylem ve davranışlarınızı sonuca odaklanarak şekillendirdiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Nasıl engellerle karşılaştınız?

Takip ettiğiniz bir işi etkin ve hızlı şekilde sonuca ulaştırdığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız? İşi en kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek için neler yaptınız?

Hedefinize sıkı sıkıya odaklanarak başarıya ulaştığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız? Hedefinize ulaşabilmek için neler yaptınız?

Belirli bir sonuca ulaşabilmek için kullandığınız yöntemleri bir örnek üzerinden anlatır mısınız? En çok hangi konuda zorlandınız? Tekrar olsa neyi farklı yapardınız?

İş bitiriciliğiniz sayesinde önemli ve zor bir görevi tamamladığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız?

Sonuca varmanıza katkısı olmayan veya engelleyen işleri ortadan kaldırmanız sayesinde etkin bir şekilde tamamladığınız bir işinizi anlatır mısınız? Bu işleri nasıl tespit ettiniz? Nasıl ortadan kaldırdınız?

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.