Yıllar İtibariyle Kamuda Çalışan Personel İstihdamı

0

Yukarıdaki tabloda 2007 ile 2015 yılları arasında genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin kadro ve pozisyon dataları yer almaktadır.
2008 yılında bir önceki yıla göre kamu personel sayısında düşüş gözlenmektedir. 2008 yılından 2015 yılına kadar sürekli artış olmuştur. Artış hızı ortalama %3,08 seviyesindedir. 2014 yılında %0,95’lik bir azalan büyüme gerçekleşmiştir. Tabloya genel olarak bakıldığı zaman bir önceki döneme göre sıralama yapılırsa oransal olarak en yüksek ortalama istihdam 2010 yılında %6,79 ile gerçekleşmiştir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.